MSWiA o odszkodowaniach dla służb mundurowych

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 12 kwietnia 2010 15:19

Policjanci i strażacy nie dostaną rekompensat za wypadki poza służbą.

Tak wynika z założeń do nowej ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu. Prace nad nimi kończy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z zapewnień MSWiA wynika, że w zmianach nie chodzi o obniżenie świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom.

– Funkcjonariusz, który doznał uszczerbku na zdrowiu podczas drogi do i ze służby lub podczas urlopu, gdy podejmował interwencję (ochrona porządku publicznego), otrzyma jednorazowe odszkodowanie – zaznacza Małgorzata Woźniak, rzecznik MSWiA.

Po zmianach nie będą już natomiast wypłacane odszkodowania z tytułu wypadku, jakiemu uległ funkcjonariusz w drodze do i z miejsca wykonywania czynności służbowych w wyniku zdarzeń losowych, takich jak upadek lub wypadek samochodowy. Resort zrezygnował jednocześnie z wprowadzenia trzyletniego okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wypadku lub choroby.

Nowe przepisy przewidują także dodatkowe świadczenia dla funkcjonariuszy, zwrot kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, zwrot kosztów świadczeń stomatologicznych, które nie są refundowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby już za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu (a nie, jak jest to obecnie, dopiero za uszczerbek na zdrowiu powyżej 20 proc.).

Resort chce także wprowadzić obiektywne kryterium obliczania stawki świadczenia z tytułu wypadku lub choroby. Projekt przewiduje, że stawka odszkodowania będzie jednakowa dla wszystkich funkcjonariuszy w obrębie danej służby, bez względu na stopień służbowy oraz zajmowane stanowisko.

Więcej na: www.rp.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum