MPiPS: zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych bez kryterium dochodowego

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 04 listopada 2013 10:39

Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, wycofanie kryterium dochodowego, zróżnicowana wysokość wsparcia oraz okresowa weryfikacja przyznawanej pomocy - to niektóre z rozwiązań proponowanych przez MPiPS.

MPiPS: zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych bez kryterium dochodowego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło konsultacje ws. projektu zmian dotyczących wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych. Z początkiem lipca weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, które sprawiły, że wiele osób straciło prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 820 zł (620 zł świadczenia oraz 200 zł z rządowego programu) przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, niezależnie od dochodu rodziny, jeśli niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości.

Wcześniej świadczenie mogli pobierać też krewni osób z orzeczoną niepełnosprawnością, która powstała po 25. roku życia, a więc np. dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców. Teraz dla tej grupy dedykowany jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, przysługuje jednak tylko w przypadku, gdy łączny dochód dwóch rodzin: osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki - w przeliczeniu na osobę - nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne - obecnie 623 zł netto.

Wprowadzone zmiany wywołały falę niezadowolenia społecznego. Skargi napływają m.in. do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, która skierowała nową ustawę o świadczeniach do Trybunału Konstytucyjnego. We wrześniu wiceminister pracy Elżbieta Seredyn zapowiedziała, że część opiekunów osób niepełnosprawnych odzyska prawo do zasiłku.

Ministerstwo proponuje wprowadzenie jednego rodzaju świadczenia (świadczenia pielęgnacyjnego) dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Świadczenie przyznawane będzie zarówno w przypadku rezygnacji przez opiekuna z pracy w związku ze sprawowaniem opieki, jak i w przypadku niepodejmowania przez niego zatrudnienia. Zniknie także kryterium dochodowe.

Projekt wprowadza ocenę zakresu potrzebnej opieki dla osoby niepełnosprawnej w oparciu o pięciostopniową skalę. Ocena dokonywana będzie przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Opinia w sprawie konieczności sprawowania opieki wydawana będzie na czas określony. W wyjątkowych przypadkach (ze względu na stan zdrowia) bezterminowo. Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane będą nie dłużej niż na czas ważności tej opinii.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum