Rządowe Centrum Legislacji/Rynek Zdrowia | 06-10-2015 10:18

MON o standardach dla placówek medycznych - dotyczą m.in. ratowników

Projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej określa standardy postępowania w podmiotach leczniczych podległych resortowi obrony. Znajdują w nim także swoje miejsce ratownicy medyczni.

Na zdj. szkolenie medyczne. Fot. OSMPW w Łodzi

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie standardów postępowania w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej, ratownicy medyczni będą mieli prawo do samodzielnego wykonywania czynności w ambulatoriach, gabinetach lekarzy wojskowych, a także w obiektach polowych jednostek wojskowej służby zdrowia.

Uprawnienia ratowników w wojsku mają być zbliżone do tych, które mają w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Będą m.in. mogli bez zlecenia lekarskiego wykonywać czynności ratunkowe, a także podawać żołnierzom niektóre leki.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl