MF: nieodpłatne szkolenia dot. opieki paliatywnej zwolnione z PIT

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 16 kwietnia 2014 08:45

Nieodpłatne szkolenia z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych - przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów.

Zgodnie z projektem fiskus nie będzie naliczał podatku od świadczeń uzyskiwanych przez podatników w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, organizowanych przez organizacje pozarządowe lub przez organy samorządu zawodowego lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Rozporządzenie ma dotyczyć dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że stanowi on kontynuację rozporządzenia ministra finansów z 2011 r., które zwalniało takie świadczenia z PIT w latach 2010-2012.

"Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez złagodzenie objawów choroby, eliminowanie bólu, wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych. Opieka paliatywna powinna być sprawowana przez wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, posiadający bogate doświadczenie medyczne oraz niemedyczne" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wskazano, że świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

"Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych" - napisano. Wskazano, że opieka paliatywna wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin, w tym spoza medycyny. Oprócz bowiem opieki świadczonej przez lekarzy i pielęgniarki, istotną rolę w procesie leczenia chorego w tej fazie choroby odgrywa opieka psychologiczna oraz rehabilitacja

"Dlatego też proponuje się objąć projektowanym rozporządzeniem wszystkie osoby fizyczne, które uzyskały świadczenie w postaci nieodpłatnego udziału w przedmiotowych szkoleniach" - zaznaczono.

MF poinformowało, że zgodnie z ustawą o PIT wolna od podatku jest wartość świadczeń otrzymanych wyłącznie od pracodawcy oraz otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Ze zwolnienia korzystają świadczenia w postaci szkoleń udzielanych wolontariuszom przez organizacje pożytku publicznego (w tym też szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej). Może się jednak zdarzyć, że wolontariusze biorą udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez organizacje samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek, co nie podlega zwolnieniu z PIT.

Resort finansów proponuje, by rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. "Z uwagi na trwający obecnie okres rozliczeniowy podatku dochodowego za 2013 r. ważnym interesem państwa jest jak najszybsze wejście w życie proponowanego zaniechania. Wejście w życie regulacji z dniem ogłoszenia zminimalizuje obowiązek dokonywania zwrotu nadpłaconego podatku" - napisano w uzasadnieniu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum