Lubuskie: uchwały sejmiku ws. zmian w statutach szpitali w części nieważne

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 07 grudnia 2012 16:52

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie stwierdził nieważność zapisów, umożliwiających zarządowi województwa odwoływanie członków rad społecznych placówek służby zdrowia przed upływem kadencji.

Lubuskie: uchwały sejmiku ws. zmian w statutach szpitali w części nieważne
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Tym samym sąd podzielił opinię wojewody lubuskiego Marcina Jabłońskiego, który zaskarżył zapisy 14 uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego określających statuty tych placówek - poinformował Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Wśród zaskarżonych uchwał są m.in. te dotyczące dwóch największych w regionie szpitali wojewódzkich - w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.

Według wojewody sejmik był zobowiązany określić w statutach, w jakich okolicznościach przewodniczący rady społecznej lub dyrektor szpitala może złożyć wniosek o odwołanie członka rady przed upływem kadencji. Tymczasem sejmik postanowił, że każdy członek rady może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek przewodniczącego rady lub szefa placówki. W ocenie wojewody tą okolicznością nie może być samo złożenie wniosku.

Według WSA zasadą jest, że radę społeczną powołuje się na okres kadencji. Natomiast odwołanie członka rady społecznej przed upływem kadencji jest odstępstwem od tej zasady i powinno następować tylko w wyjątkowych okolicznościach, które powinny być określone w statucie, w myśl ustawy o działalności leczniczej.

WSA w Gorzowie orzekł, że okoliczności odwoływania członków rad społecznych muszą być jednoznacznie wymienione w statucie placówki, tak żeby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych i nie stwarzały możliwości swobodnego decydowania o odwołaniu członka rady przez zarząd województwa.

Jak poinformowała dyrektor wydziału nadzoru i kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Teresa Kaczmarek, sejmik może wnieść od tych wyroków skargi kasacyjne do NSA albo przystąpić do zmian statutów w zakwestionowanym zakresie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum