NIA/Rynek Zdrowia | 18-07-2013 14:42

List farmaceutów do ministra zdrowia ws. reklamy aptek

Naczelna Izba Aptekarska zbiera głosy poparcia farmaceutów, wspierające jej protest wobec prób "podważenia przepisu zakazującego reklamy aptek". List jest kierowany do ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

"Jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zobowiązana do troski o dobro pacjenta, znając obowiązujące przepisy prawa, uważam, że nie istnieje żadna merytoryczna przesłanka do prowadzenia reklamy aptek i świadczonych przez nie usług" - brzmi fragment listu, pod którym mogą podpisać się farmaceuci.

"Jako osoba wykonująca zawód mający na celu ochronę zdrowia publicznego nigdy nie zaakceptuję sytuacji, w której potrzebujący pomocy pacjent miałby być narażany na oddziaływanie reklamy w tak wrażliwej sferze, jaką jest ochrona jego zdrowia i życia. Jako farmaceuta udzielam pacjentom pomocy w postaci usług farmaceutycznych w placówce ochrony zdrowia. Nie jestem handlowcem i nie pracuję w placówce handlowej" - zapisano dalej.

Jak przypomina Izba, "doświadczenia z okresu sprzed wprowadzenia zakazu reklamy aptek wskazują, że wszelkie akcje reklamowo-promocyjne nastawione były na osiągnięcie maksymalnego zysku przez podmioty je prowadzące lub podmioty uczestniczące w takich akcjach".

W konsekwencji kreowano nadmierny popyt na usługi farmaceutyczne, w tym na wydawanie niektórych kategorii leków. Kampanie te dotyczyły najczęściej leków refundowanych ze środków publicznych. Pacjenci pod wpływem reklamy korzystali z usług farmaceutycznych w zakresie wykraczającym poza ich rzeczywiste potrzeby. Równocześnie niezasadnie obciążany był wspólny budżet przeznaczony na finansowanie leków - przypominają aptekarze.

Więcej: http://nia.org.pl