Likwidacja szpitala niezgodna z prawem

Autor: Piotr Wróbel/Rynek Zdrowia • • 30 czerwca 2008 17:17

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu orzekł, że uchwała o likwidacji Szpitala Powiatowego w Kluczborku podjęta 3 lata temu przez powiatowych radnych, która umożliwiła jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego była niezgodna z prawem. Na takiej opinii Sądu zaważyły istotne błędy formalne zawarte w treści dwóch uchwał jakie w tej sprawie podejmowała Rada Powiatu.

Od kilku lat w Kluczborku działa jeden z kilkudziesięciu istniejących w kraju szpitali funkcjonujących jako spółki z udziałem samorządu. W ten sposób władze wielu powiatów zmieniały formułę właścicielską szpitali, aby egzekwować większą odpowiedzialność zarządzających nimi menegerów i uchronić je przed popadaniem w zadłużenie lub – nawet – przed widmem zupełnej likwidacji.

Co kwestionują Sądy
– Ten wyrok Sądu niczego nie zmienia w sytuacji spółki, mamy bardzo dobrą kondycję finansową i nie widzę żadnego zagrożenia dla pracy szpitala – powiedziała portalowi rynekzdrowia.pl odnoszac się do wyroku Renata Jażdż-Zaleska, prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia SA N ZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku. – Dla nas ten wyrok naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Sądy nie kwestionują uchwały powołującej spółkę. Uchwała powołująca spółkę Powiatowe Centrum Zdrowia SA, to jedna uchwała, a ta dotycząca likwidacji – to druga, zupełnie odrębna – zaznaczyła Jażdż-Zaleska.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok o nieważności uchwały Rady Powiatu z 8 lipca 2005 roku o likwidacji SP ZOZ w Kluczborku.
Sądy już raz badały zgodność z prawem uchwał kluczborskich radnych dotyczących likwidacji publicznego ZOZ-u. Wcześniej w tej sprawie wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny.

Błąd i... znowu błąd
Pierwszą uchwałę dotyczącą likwidacji SP ZOZ radni podjęli jeszcze w 2003 roku. NSA prawomocnym orzeczeniem ją uchylił. Uchwała upadła, ponieważ – jak dowodził Sąd – nie została przeprowadzona w formie tzw. aktu prawa miejscowego. Taka formuła narzuca m.in. konieczność szerokiego poinformowania lokalnej społeczności o decyzji powziętej przez radnych. Chodzi tu m.in. o opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewody i 2-tygodniowe vacatio legis od dnia jej opublikowania.
Radni powiatowi zobligowni decyzją NSA naprawili ten błąd w 2005 roku, ale popełnili... kolejny. – Druga uchwała o likwidacji SP ZOZ w paragrafie 6 stwierdzała, że działalność medyczna SP ZOZ już została zakończona w roku 2004. Zdaniem Sądu Wojewódzkiego nie można likwidować działalności z datą wsteczną. Prawo nie może działać wstecz – tłumaczy sędzia Jerzy Krupiński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
Jak zaznacza Jerzy Krupiński Sąd poddał analizie artykuł 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności ustęp pierwszy tego artykułu, z którego wynika, że uchwała o likwidacji ZOZ-u powinna określać m.in. termin zakończenia działalności i wyznaczać go nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały.

Co może samorząd
Jak się wydaje kluczborskie starostwo wpadło w pułapkę wcześniejszej, nieprecyzyjnej interpretacji przepisów. – W ustawie o samorządzie lokalnym jest powiedziane, że samorządy mogą podejmować zadania związane z ochroną zdrowia a prowadzenie szpitala jest taką działalnością – przekonuje Renata Jażdż-Zaleska pełniąca jednocześnie funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych.

Jak dotąd jednak – mimo, iż rząd zamierza wpisać zasady przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego do ustawy o ZOZ-ach – sądy nie wypowiadają się jednoznacznie w kwestii przekształceń. Orzekając w sprawie uchwały Rady Powiatu w Kluczborku z 2003 roku NSA zaznaczył, że przekształcenie szpitala publicznego w niepubliczny stanowi prywatyzację określonej kategorii zadań publicznych, a takie przekazanie do sfery prywatnej zadań publicznych musi mieć wyraźne upoważnienie ustawowe. NSA zwrócił uwagę, że przepisy ustawy o ZOZ-ach w sposób wyraźny takiego upoważnienia nie zawierają.

Precedensu nie będzie?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu unieważniający uchwałę o likwidacji szpitala w Kluczborku podjętą przez powiatowych radnych w 2005 roku nie jest prawomocny. Starostwo zapowiada zaskarżenie wyroku w drodze skargi kasacyjnej do NSA.
Jak dowodzą prawnicy, do chwili uzyskania wyroku w instancji odwoławczej opinię WSA można traktować jako jeden z poglądów w wątpliwej prawnie sprawie. Wyrok WSA jest  natomiast sygnałem dla wszystkich podmiotów, które będą podejmować podobne uchwały w przyszłości, że konieczne jest bardzo staranne analizownie przepisów prawnych.

Jak zaznaczył w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl sędzia Jerzy Krupiński, omawiane powyżej wyroki Sądów dotyczą jednostkowej sprawy i nie odnoszą do podejmowanych przez inne samorządy uchwał o likwidacji szpitali w celu przekształcenia ich w niepubliczne jednostki ochrony zdrowia zarządzane przez powiat. Może zdarzyć się i tak, że sprawa stanie się bezprzedmiotowa, o ile parlament przegłosuje stosowne poprawki w ustawie o ZOZ-ach.

Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych mamy w kraju aktualnie 34 ZOZ-y zarządzane przez spółkę prawa handlowego z udziałem samorządu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum