Lekarze o problemie konfliktu interesów

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia • • 15 maja 2013 17:10

Wyniki badania opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów na temat konfliktu interesów wskazują, że wiedza o problemie konfliktu interesów jest wśród badanych powszechna, ale głównie teoretyczna. Takie deklaracje składało 13 proc. respondentów, 12 proc. lekarzy nigdy nie zetknęło się z tym problemem.

Lekarze o problemie konfliktu interesów
Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską "Przejrzystość w relacjach środowiska medycznego z przemysłem", którego wyniki zostały przedstawione na konferencji w NIK (Warszawa, 15 maja br.). W ankiecie uczestniczyło 983 lekarzy i lekarzy dentystów. Odbyło się w okresie marzec-kwiecień 2013. Celem badania było poznanie znajomości zagadnienia i opinii co do istnienia konfliktu interesów i jego wpływu na różne rodzaje aktywności zawodowej.

Z badania wynika, że respondenci bardzo różnie rozumieją termin "konflikt interesów". Oceniono to na podstawie stopnia akceptacji podanej w badaniu definicji, zgodnie z którą "konflikt interesów to sytuacja, w której na ocenę i decyzję mogą mieć wpływ oczekiwane lub zrealizowane korzyści lub korzyść osobista może pozostawać w konflikcie z dobrem pacjenta, obiektywnością naukową lub interesem publicznym lub może wywoływać wątpliwości co do bezstronności i obiektywizmu danej osoby".

- Lekarze dość często dostrzegają konflikt interesów w codziennej działalności, natomiast rzadziej w dydaktyce i pracy naukowej. W większości uważają też, iż deklarowanie konfliktu interesów jest potrzebne w różnych aktywnościach zawodowych - komentował wyniki badania Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

Najwięcej osób wskazało, że do konfliktu interesów może dojść przy podejmowaniu decyzji o zakupach leków i sprzętu oraz w przypadku osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach. Jako sposób na zapobieganie stronniczości powodowanej konfliktem interesów najczęściej wskazują samokontrolę polegającą na obiektywności (93 proc. ankietowanych).

Problem konfliktu interesów jest obecnie przedmiotem współpracy NIL i Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma. Jak deklarują obie strony, w pracach tych będą wykorzystywane rozwiązania opracowane przez europejskie organizacje producentów i pacjentów. Podczas konferencji podano przykład brytyjskich rozwiązań dotyczących zwiększania przejrzystości w relacjach firm farmaceutycznych z lekarzami poprzez publikowanie również aspektów finansowych takiej współpracy.

W Wlk. Brytanii firmy farmaceutyczne muszą udostępniać publicznie informacje finansowe dotyczące sponsorowania pracowników systemu opieki medycznej i administracji w związku z ich udziałem w spotkaniach organizowanych przez strony trzecie. Ten sponsoring obejmuje takie aktywności jak opłaty rejestracyjne, koszty zakwaterowania oraz koszty podróży zagranicznych.

Firmy muszą także upubliczniać informacje dotyczące honorariów wypłacanych konsultantom lub ich pracownikom występujących w ich imieniu, z tytułu takich usług jak: przewodniczenie i przemawianie podczas spotkań, pomoc w szkoleniach i udział w organach doradczych.

Polska powoli wchodzi na obszar uregulowania tych kwestii. Ale nie bez oporów ze strony części uczestników. Jak powiedziała Ewa Borek, prezes Fundacji "My pacjenci", niedawno Instytut Praw Pacjenta wyszedł z inicjatywą, by informować publicznie o współpracy z firmami farmaceutycznymi i ujawniać szczegółowe informacje tych relacji. - Poza kilkoma organizacjami pacjentów, większość oponowała przeciwko takiej samoregulacji.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum