Lekarz ubezpieczony, czyli kto musi mieć OC

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 25 stycznia 2010 16:27

OC nie jest obowiązkowe dla wszystkich lekarzy - podaje resort zdrowia, który wyjaśnia wątpliwości dotyczące obowiązku ubezpieczania się lekarzy od odpowiedzialności cywilnej.

Według wiceministra Marka Twardowskiego z obowiązujących przepisów wynika, że z obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej zwolnieni zostali ci spośród lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, którzy wykonują pracę w ramach stosunku pracy.

„W ich przypadku bowiem odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu będzie wyłączona na mocy art. 120 Kodeksu pracy, a podmiotem wyłącznie zobowiązanym do naprawienia szkody będzie zatrudniający ich pracodawca” – pisze Marek Twardowski.

„W związku z powyższym brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych nie jest również przesłanką mogącą warunkować zatrudnienie lekarza w zakładzie opieki zdrowotnej w ramach stosunku pracy” – dodaje.

Jego zdaniem, przedstawiona interpretacja zgodna jest z powszechnie uznanymi zasadami wykładni prawa nakazującymi, przy stosowaniu każdej z metod wykładni (językowej, systemowej, celowościowej) wzięcie pod uwagę całej treści aktu prawnego.

„Dlatego też dokonując interpretacji art. 48a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty trzeba brać pod uwagę całość tego przepisu, nie zaś ograniczać się jedynie do jego części zawartej ust. 1. Analizując bowiem wyłącznie treść ust. 1 nie jesteśmy w stanie prawidłowo określić zakresu przedmiotowego i podmiotowego omawianej normy prawnej” – wyjaśnia wiceminister.

Więcej na stronie ministerstwa: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=014499

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum