Lekarz, który nie wskaże innego podmiotu ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową

Autor: Zdrowie ABC/Rynek zdrowia • • 02 lipca 2014 12:53

Maciej Łokaj, radca prawy, współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer twierdzi, że przypadek skorzystania przez lekarza z klauzuli sumienia bez wskazania innego podmiotu, który mógłby udzielić danego świadczenia medycznego, niewątpliwie należy rozpatrywać na gruncie jego odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

W jego ocenie w takiej sytuacji z pewnością kierownik podmiotu leczniczego powinien przekazać stosowną informację do samorządu lekarskiego. W zakresie odpowiedzialności karnej, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy z odmową lekarza powołującego się na klauzulę sumienia w danym, konkretnym przypadku wiązał się skutek następczy w postaci zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta, jeśli tak, trzeba również rozważyć odpowiedzialność karną na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu karnego.

Należy pamiętać, że skorzystanie z klauzuli sumienia jest prawem lekarza, ale bezwzględne pierwszeństwo ma obowiązek pomocy pacjentowi. Dlatego każdy kierownik podmiotu leczniczego powinien poinformować odpowiednie służby, organy ścigania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez lekarza przestępstwa.

W przypadku nieudzielenia przez lekarza pomocy, co jest jego bezwzględnym obowiązkiem, zgodnie chociażby z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, można rozpatrywać odpowiedzialność karną lekarza na podstawie stosownych przepisów Kodeksu karnego. 

Więcej: www.zdrowie.abc.com.pl 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum