Lekarz bada pacjenta, a do gabinetu wchodzi kto chce. Należy to zgłosić

Autor: oprac. JKB • Źródło: RPP, Rynek Zdrowia03 sierpnia 2022 20:30

Rzecznik Praw Pacjenta odpowiada, kto może być obecny podczas badania pacjenta w gabinecie lekarskim. Reguły są jasne. RPP przypomina również o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie.

Lekarz bada pacjenta, a do gabinetu wchodzi kto chce. Należy to zgłosić
Kto może wejść do gabinetu lekarza podczas badania. RPP przypomina wyrok sądu Fot. Shutterstock
  • Czy podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi mogą być obecni inni pacjenci? Czy mogą to być osoby wykonujące zawód medyczny, które nie uczestniczą w danym momencie w udzielaniu tych świadczeń? – na te pytania odpowiedział RPP
  • Na te pytania odpowiada ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a stanowiska te potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • Jak wskazuje RPP, pracownik medyczny ma przede wszystkim obowiązek przestrzegać prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności
  • Co więcej, RPP przypomina, że w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi nie powinni być obecni inni pacjenci – ma to bezpośredni związek z ochroną danych osobowych pacjenta oraz jego danych medycznych

RPP wyjaśnia, kto może wejść do gabinetu lekarza podczas badania

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że każdy pracownik medyczny  (lekarz czy pielęgniarka) ma obowiązek przestrzegać prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności, szczególnie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z kolei inni pracownicy medyczni, którzy w danej chwili nie zajmują się badaniem oraz opieką nad pacjentem, mogą uczestniczyć w tym procesie, ale wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Jest to możliwe, gdy ich udział jest niezbędny np. ze względu na rodzaj przeprowadzanych badań czy też, gdy kontrolują pracownika medycznego udzielającego świadczeń.

- Obecność osób trzecich wymaga wówczas zgody pacjenta, a w przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, jej przedstawiciela ustawowego oraz osoby, która udziela świadczenia zdrowotnego. Taka zgoda nie jest wymagana w przypadku świadczeń udzielanych m.in. w klinikach i szpitalach akademickich, medycznych jednostkach badawczo-rozwojowych i innych uprawnionych do kształcenia lekarzy – podkreśla RPP.

Jednocześnie zaś RPP wyjaśnia, że pacjent powinien być jednak wcześniej poinformowany, że podczas udzielania świadczeń mogą być obecne te osoby.

Poszanowanie intymności i godności pacjenta

Kluczowym punktem w tym przypadku jest zasada przestrzegania przez lekarza obowiązku poszanowania intymności i godności pacjenta podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Powinien zadbać o to, by inni uczestnicy procesu również przestrzegali tej zasady.

- Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi nie powinni być obecni także inni pacjenci. Jest to związane z ochroną danych osobowych pacjenta oraz jego danych medycznych. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniemożliwiał występowanie tego rodzaju sytuacji – czytamy.

Co ważne, powyższe rozważania potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 19 lutego 2016 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 2883/15, który przytacza RPP:

"Zasadniczym warunkiem poszanowania intymności i godności pacjenta jest zatem obecność w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego jedynie osób wykonujących zawód medyczny i to tylko tych, które są niezbędne ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia. Obecność innych osób jest natomiast dopuszczalna wyłącznie za zgodą pacjenta. Z praktycznego punktu widzenia poszanowanie prawa pacjenta do intymności wymaga udzielania świadczeń zdrowotnych w osobnych pomieszczeniach lub w miejscach osłoniętych, a także przyjmowania pacjentów pojedynczo, z zapewnieniem możliwości przygotowania się do badania w osobnym osłoniętym miejscu. Gabinet powinien mieć stosowne zamknięcie uniemożliwiające wejście osobom postronnym (przypadkowym)".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum