L4 bez pieniędzy. Zwolnienie lekarskie w 2022. Terminów trzeba przestrzegać

Autor: oprac. JKB • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia14 lutego 2022 20:09

Zasiłek chorobowy 2022. Od tego roku weszły w życie ważne zmiany dotyczące zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego. Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy na zwolnieniu lekarskim? Funkcjonują dwa okresy zasiłkowe, ale każdy z nich dotyczy różnych grup osób.

L4 bez pieniędzy. Zwolnienie lekarskie w 2022. Terminów trzeba przestrzegać
Zwolnienie lekarskie bez pieniędzy. Po tym czasie kończy się zasiłek chorobowy na L4 Fot. Shutterstock
 • Zwolnienie lekarskie. W 2022 roku weszły w życie ważne zmiany dotyczące zasiłków chorobowych oraz zwolnień lekarskich
 • Zmieniły się również zasady liczenia okresu zasiłkowego, czyli czasu w którym można pobierać zasiłek chorobowy
 • ZUS przypomina, że obecnie do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy
 • Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie 182 dni, ale w wyjątkowych sytuacjach (takich jak gruźlica czy ciąża) okres ten jest wydłużony do 270 dni
 • Po tym czasie, jeśli niezdolność do pracy nie ustaje, można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy 
 • Od tej reguły są wyjątki. Jeśli niezdolność do pracy wynika z ciąży, wówczas do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność wystąpiła w trakcie ciąży

L4 i zasiłek chorobowy. Jak długo można pobierać pieniądze na zwolnieniu lekarskim?

Od 1 stycznia 2022 roku weszły nowe zasady dotyczące m.in. zasiłku chorobowego. Przepisy te mają w pewnym sensie uniemożliwić ubezpieczonym na zbyt długie przeciąganie zwolnień lekarskim, a tym samym pobieranie świadczenia.

Zasiłek chorobowy przysługuje w okresie niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż:

 • 182 dni,
 • 270 dni (w przypadku, gdy niezdolność wynika z gruźlicy kod „D” bądź wypada w trakcie ciąży kod „B”).

Jednak ZUS podkreśla jednocześnie, że za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Warto pamiętać, że sytuacja ta nie dotyczy niezdolności do pracy powstałej wskutek:

 • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów,
 • zabiegu pobrania komórek, tkanek i narządów,
 • niezdolności spowodowanej gruźlicą albo ciążą.

Zasiłek chorobowy. Jak liczy się okres zasiłkowy na L4

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych przez ZUS jest wprowadzenie sztywnego limitu związanego bezpośrednio z okresem zasiłkowym. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy.

Nowością jest informacja, że od stycznia 2022 roku do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) bez względu na przyczyny wlicza się:

 • okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy,
 • okres poprzedniej niezdolności do pracy, jeśli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

Co ważne, do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed wspomnianą przerwą nie dłuższą niż 60 dni, w przypadku gdy po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Zasiłek na L4. Co jeszcze wlicza się do okresu zasiłkowego?

To nie koniec, jeśli chodzi o okres zasiłkowy. ZUS wymienia, że do okresu zasiłkowego wlicza się również okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy.

Do tego samego zasiłku chorobowego wlicza się także okres, w których ubezpieczony nie ma prawa do tych świadczeń, gdy:

 • niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa/wykroczenia, co zatwierdziło orzeczenie sądu,
 • niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu (kod „C” w zaświadczeniu lekarskim),
 • zaświadczenie lekarskie było sfałszowane,
 • w czasie zwolnienia lekarskiego była wykonywana praca zarobkowa lub zwolnienie zostało wykorzystane niezgodne z jego celem.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum