Kwalifikacja wojskowa. Rozporządzenie: podmioty lecznicze wyłaniane w konkursach ofert

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia17 maja 2022 19:03

Nowe przepisy uregulują tryb udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby sprawnej realizacji procesu orzeczniczego, realizowanego przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, prowadzonego w ramach kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa. Rozporządzenie: podmioty lecznicze wyłaniane w konkursach ofert
Podmioty lecznicze będą wyłaniane na podstawie konkursu ofert. Fot. Adobestock
  • Rozporządzenie określa procedurę wyboru podmiotów leczniczych, przeprowadzających kwalifikację wojskową
  • Zainteresowane placówki będą musiały stanąć do konkursu ofert
  • Przepisy wchodzą w życie we środę 18 maja 2022 r.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów obowiązuje od 18 maja

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej wynika z Ustawy o obronie Ojczyzny.

To przepisy regulujące tryb udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby sprawnej realizacji procesu orzeczniczego realizowanego przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie prowadzonego w ramach kwalifikacji wojskowej.

Rozporządzenie określa tryb postępowania w ramach procedury wyboru podmiotów leczniczych spełniających określone wymagania, z którymi będą podpisywane umowy na realizację badań specjalistycznych niezbędnych w procesie orzeczniczym, zapewniającego równe traktowanie podmiotów leczniczych z zachowaniem przejrzystości i sprawności postępowania w zakresie udzielania tych zamówień.

Koszty badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej pokrywa się z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, oraz na regulacje wskazujące, że do zamówień na realizację tych świadczeń nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Stąd konieczośc uregulowania zasad i ich transparentności.

Badania, które należy wykonać, dotyczą sytuacji, kiedy w trakcie oceny stanu zdrowia dokonywanej przez lekarzy w powiatowych lub wojewódzkich komisjach lekarskich nie jest możliwe jednoznaczne określenie kategorii zdrowia – kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osoby zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej.

Projektowane rozporządzenie wskazuje przeprowadzenie konkursu ofert jako trybu, w jakim wojewodowie zlecają podmiotom leczniczym przeprowadzanie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. T

Dotychczas nie istniały regulacje prawne w normowanym zakresie.

Tekst aktu prawnego pod tekstem do pobrania.

 

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum