Krystyna Kozłowska i Adam Sandauer kandydatami na Rzecznika Praw Pacjenta

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 21 sierpnia 2009 19:03

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły trzy zgłoszenia na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). Specjalny zespół powołany do przeprowadzenia naboru wyłonił dwoje kandydatów, ale ostateczny wybór należy do premiera.

Krystyna Barbara Kozłowska kieruje pracami Biura Rzecznika Praw Pacjenta działającego przy Ministerstwie Zdrowia. Adam Sandauer jest założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, udzielającego pomocy prawnej ofiarom błędów medycznych.

Osoby ubiegające się o stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta muszą m.in. mieć wykształcenie wyższe i tytuł magistra lub inny równorzędny, a wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. RPP ma również przygotowywać publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Do niedawna przy Ministerstwie Zdrowia istniało Biuro Praw Pacjenta, które na mocy ustawy z listopada ub.r. przekształcono w Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. RPP istnieją przy centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i jego regionalnych oddziałach.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum