Krótsze studia pomostowe dla pielęgniarek, ale dla niektórych już za późno

Autor: Sabina Augustynowicz/Rynek Zdrowia • • 07 grudnia 2009 06:45

Od lutego 2010 roku zacznie obowiązywać znowelizowane rozporządzenie, zgodnie z którym czas kształcenia pomostowego pielęgniarek zostanie skrócony do 1150 godzin w ciągu dwóch semestrów. Nowy system obejmie osoby, które rozpoczną studia w następnym semestrze.

Był czas, kiedy wiele polskich pielęgniarek pakowało walizki i wyjeżdżało pracować do krajów Unii. Niestety, tam często nie uznawano ich kwalifikacji.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że podjęte już zostały działania zmierzające do nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 11 maja 2004 r. o "szczegółowych warunkach prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo".

Resort obiecuje również podjąć starania o wprowadzenie przepisów przejściowych. - Ministerstwo Zdrowia dokonało oceny warunków realizacji studiów pomostowych - wyjaśnia nam Piotr Olechno, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

– W trakcie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że długość kształcenia absolwentów liceów medycznych jest niewspółmierna do posiadanej przez tę grupę pielęgniarek wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego. W związku z tym skierowaliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o skrócenie czasu kształcenia – informuje Piotr Olechno.

Przypomnijmy obowiązujące jeszcze zasady kształcenia pielęgniarek: 1633 godzin dla osób, które rozpoczęły naukę zawodu po 1980 r. i 3000 godzin dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1980 r.). Zasady te skonstruowano na podstawie opinii ekspertów unijnych z 2004 roku o polskim systemie kształcenia pielęgniarek.

Jolanta Skolimowska z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia wyjaśnia, że nikt nie wgłębiał się w unijnych komitecie ds. uznawania kwalifikacji zawodowych w szczegóły programów edukacyjnych. Dlatego też nikt nie wiedział, że np. geriatria była kiedyś po prostu częścią chorób wewnętrznych, a medycyna ratunkowa – intensywnej opieki.

– Nie zwrócono również uwagi na roczny staż, jaki odbywały w placówkach medycznych absolwentki liceów. Klamka jednak wówczas zapadła i zgodnie z wytycznymi unijnej dyrektywy, od 2004 roku osoby wykonujące ten zawód zobligowano do studiów uzupełniających – dodaje rzecznik resortu zdrowia.

Dla kogo nowe zasady?
Piotr Olechno podkreśla, że resort zdrowia podjął działania zmierzające do nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 11 maja 2004 r.  Przypomnijmy, że dotyczy ono „szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 110, poz. 111701)”. Wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia – a tym samym i skróconego toku studiów pomostowych – planowane jest w lutym 2010 r.

Rozporządzenie o skróceniu studiów dotyczyć ma przede wszystkim tych pielęgniarek, które rozpoczną studia po wejściu w życie nowych przepisów.

Beata Cholewka, dyrektor Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia zdradza jednak, że mają być podjęte starania o wprowadzenie przepisów przejściowych. W ich myśl przewiduje się objęcie nowym systemem pielęgniarki, które rozpoczęły studia w tym roku, w październiku.

Co na to uczelnie?
Czy uda się jednak taki zapis wdrożyć, nie wiadomo. Oznaczałoby to bowiem konieczność aneksowania umów z uczelniami, które kształcą już pielęgniarki na studiach pomostowych. Uczelnie te, wybrane w drodze przetargu przez Ministerstwo Zdrowia musiałyby wyrazić zgodę na taką zmianę. Wszak podpisywały umowy np. na pięciosemestralny tok studiów, a to już zupełnie inne pieniądze, niż za studia trwające dwa semestry.

Teoretycznie rzez biorąc mogłyby i szkoły otrzymać rekompensatę w postaci dodatkowych umów dla kolejnych grup pielęgniarek chętnych do uzupełniania wiedzy. Mogłyby, bo zwolnią się na ten cel środki unijne w związku ze skróceniem toku studiów. Czy jednak skorzystają z takiego rozwiązania?

Krótsze i darmowe
Dwa semestry zamiast pięciu? W dodatku za unijne pieniądze! Propozycja nader atrakcyjna, rzec by można...

– Obecnie realizowany jest projekt systemowy dotyczący finansowania studiów pomostowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – podaje Piotr Olechno.

Finansowanie kształcenia będzie dotyczyło co najmniej 24 000 pielęgniarek i położnych w okresie 2007-2013 z perspektywą finansowania działań rozpoczętych w ramach projektu do roku 2015.

– W związku z dofinansowywaniem studiów pomostowych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skrócenie czasu kształcenia absolwentów liceów medycznych pozwoli na objęcie dofinansowaniem większej grupy pielęgniarek – mówi rzecznik i dodaje, że ze wstępnych analiz wynika, że może to być dodatkowo ok. 6000 osób.

Chcą zadośćuczynienia
– I pięknie, że udało się resortowi zdrowia wywalczyć skrócenie czasu studiów pomostowych pielęgniarek. Jednak z moich informacji wynika, że ok. 24 tys. pielęgniarek już studia skończyłoWiększość z nich za własne pieniądze – mówi Dorota Gardias, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Związek bada teraz, jakie są możliwości prawne ubiegania się o zadośćuczynienie dla pielęgniarek, które wyłożyły prywatne pieniądze na pięć semestrów studiów.

– Bo teraz okazało się, że nie było to potrzebne, gdyż udało się udowodnić, iż polskie pielęgniarki jednak warunki spełnią i mogą posługiwać się polskimi uprawnieniami do wykonywania zawodu za granicą , jeśli zalicza tylko dwa semestry. Kto powinien im zadośćuczynić? Kto jest za to odpowiedzialny? To przecież rząd przed kilkoma laty źle przygotował dokumenty – dodaje przewodnicząca Związku.

Dorota Gardias nie wycofuje się z wcześniejszych zapowiedzi złożenia w imieniu pielęgniarek pozwu zbiorowego i wystąpienia o odszkodowanie i zadośćuczynienie szkód, które szacuje się na ok. 170 mln zł. Zwłaszcza, że – jak twierdzi – rząd obiecał, że zajmie się sprawą uznania w Unii Europejskiej kwalifikacji zawodowych absolwentek liceów pielęgniarskich.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum