Krótsze kształcenie receptą na braki kadrowe wśród lekarzy?

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 14 września 2011 15:25

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dzięki temu uczelnie medyczne będą realizować politykę, która ma doprowadzić do zwiększenia liczby lekarzy.

Krótsze kształcenie receptą na braki kadrowe wśród lekarzy?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Problem braku lekarzy w Polsce może być wkrótce jeszcze bardziej odczuwalny, ponieważ wielu pracujących obecnie specjalistów zbliża się do wieku emerytalnego. Średnia wieku w tym zawodzie to 50 lat. Na 10 tys. osób mamy zarejestrowanych 212 lekarzy, podczas gdy w Niemczech jest ich 400. Największe braki kadrowe odczuwane są w takich specjalizacjach jak: chirurgia, neurochirurgia, nefrologia. ginekologia.

Jak zapewnił portal rynekzdrowia.pl Piotr Olechno, rzecznik MZ, resort dostrzega problem i dlatego postanowił podjąć działania, które mają tę sytuację zmienić. - Istotą projektu ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie 1 lipca 2011 roku jest wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie kształcenia mających na celu wyeliminowanie narastających problemów dotyczących kadry lekarskiej - podkreśla Piotr Olechno.

Jak wylicza rzecznik, najważniejsze problemy to:
- długotrwały proces kształcenia podyplomowego od momentu uzyskania dyplomu wyższej uczelni do momentu uzyskania dyplomu specjalisty (jedna z zasadniczych przyczyn migracji młodych lekarzy);  
- brak pełnej samodzielności zawodowej lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów przez co najmniej kilka lat od zakończenia studiów;
- deficyt kadry lekarskiej, w tym specjalistów, i obserwowane zagrożenie związane z tzw. luką pokoleniową, przede wszystkim wśród specjalistów;
- migracja lekarzy szacowana na podstawie liczby zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu na terenie krajów UE, wydawanych przez samorząd lekarski.

- Rozwiązanie tych problemów wymaga kompleksowych działań obejmujących zmiany przepisów prawnych dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów i zmiany programów kształcenia przed i podyplomowego. Ustawa z 28 kwietnia 2011 roku stworzyła podstawy prawne do wprowadzenia systemowych rozwiązań w w/w obszarze - przekonuje Piotr Olechno. 

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w w/w ustawie należy też m.in. likwidacja stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz umożliwienie specjalizacji w oparciu o tzw. "umowę rezydencką" jak największej liczbie absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, którzy zdali Lekarski Egzamin Państwowy (LEP). Spowoduje to wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe, zapewniając przy tym szybszy dopływ kadry do systemu ochrony zdrowia.

Intencją Ministerstwa Zdrowia jest więc usprawnienie systemu poprzez przeniesienie dotychczasowych elementów kształcenia stażowego na etap kształcenia przedyplomowego, a tym samym zwiększenie nacisku na "upraktycznienie" kształcenia. Wprowadzone zmiany mają unowocześnić system kształcenia, zrównując go z podobnymi systemami w krajach wysoko rozwiniętych. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będzie zawierało opracowywane aktualnie w MZ rozporządzenie wykonawcze do ustawy.

Zmiany te budzą wiele kontrowersji, największe emocje wzbudza likwidacja stażu lekarskiego. - Samorząd zawodowy lekarzy jest sceptyczny wobec dyskutowanego pomysłu zniesienia stażu lekarskiego w dotychczasowej formie i włączenia go do programu studiów - stwierdził dr Roman Budziński, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, podczas pomorskiej konferencji Rynku Zdrowia.

Warto przywołać w tym miejscu wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 30 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy niedawno ukończyli staż i otrzymali od samorządu potwierdzenie prawa wykonywania zawodu. Na pytanie: czy likwidacja stażu jest dobrym pomysłem, zdecydowanie "tak" odpowiedziały tylko 3 z 30 osób.

- Wszystkie te oceny świadczą o tym, że ocena stażu generalnie jest dobra. Zawodowe dojrzewanie lekarza wymaga czasu. Ponadto przeprowadzanie pewnych czynności przy chorym już przez studentów, a nie jak do tej pory - przez lekarza z ograniczonym prawem wykonywania zawodu - byłoby też problematyczne ze względów prawnych - podkreślał Budziński.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum