Krótsze kolejki do lekarzy i szybsza diagnostyka. Od 1 października zmiany w przychodniach

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia18 września 2022 15:59

Od października ogromne zmiany w przychodniach. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) został już skierowany do ogłoszenia. Chodzi, przypomnijmy, o przepisy przewidujące dalszą reformę POZ-ów, w tym m.in. objęcie opieką koordynowaną przewlekle chorych pacjentów czy  rozszerzony pakiet badań diagnostycznych.

Krótsze kolejki do lekarzy i szybsza diagnostyka. Od 1 października zmiany w przychodniach
Od 1 października ogromne zmiany w przychodniach. Mają skrócić kolejki do specjalistów Fot. PAP/Andrzej Grygiel
 • Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nową, poprawioną nieco wersję projektu nowelizacji rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
 • Przepisy zakładają, przypomnijmy, objęcie opieką koordynowaną pacjentów z najczęściej diagnozowanymi chorobami przewlekłymi, wprowadzenie konsultacji relacji lekarz POZ-lekarz specjalista czy znaczące rozszerzenie pakietu badań, na jakie będzie mógł kierować lekarz rodzinny
 • Do projektu złożono ponad 30 uwag, z czego większość dotyczyła objęcia opieką koordynowaną cierpiących na przewlekłą chorobę nerek
 • Resort ostatecznie zgodził się, aby porad edukacyjnych udzielały nie tylko pielęgniarki, ale także lekarze, zwłaszcza dostępni rezydenci, a konsultacje dietetyczne odbywały się zdalnie

Opieka koordynowana w POZ. Co przewiduje poprawiony projekt rozporządzenia?

W piątek ,16 września, projekt nowelizacji przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) został skierowany do ogłoszenia. 

Rozporządzenie zakłada, przypomnijmy, objęcie opieką koordynowaną pacjentów z najczęściej diagnozowanymi chorobami przewlekłymi, wprowadzenie konsultacji relacji lekarz POZ-lekarz specjalista czy znaczące rozszerzenie pakietu badań, na jakie będzie mógł kierować lekarz rodzinny.

Dzień wcześniej, 15 września, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nową, poprawioną nieco wersję projektu i raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Do projektu złożono ponad 30 uwag, z czego gros dotyczyło objęcia opieką koordynowaną także cierpiących na przewlekłą chorobę nerek i dodanie do wykazu świadczeń opieki koordynowanej konsultacji lekarza nefrologa.

- Około 4,5 mln osób w Polsce ma przewlekłą chorobę nerek, z tej liczby 90 proc. o tym nie wie. Wykonywanie badania ogólnego moczu i oznaczenie poziomu kreatyniny powinno być obowiązkowe - postulował m.in. prof. Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii.

Resort jednak nie przychylił się do tych wniosków tłumacząc, że na tym etapie projektodawca nie planuje takich zmian.

Zgodził się natomiast, aby porad edukacyjnych udzielały nie tylko pielęgniarki, ale także lekarze, zwłaszcza dostępni w placówkach rezydenci, a konsultacje dietetyczne odbywały się także w formie zdalnej, o co postulowała m.in. Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza. 

 Skierowany do ogłoszenia projekt przewiduje także możliwość realizacji świadczeń opieki koordynowanej oddzielnie i wyłącznie dla pojedynczych dziedzin, np. tylko cukrzycy we współpracy tylko z diabetologiem, bez konieczności udzielania innych świadczeń opieki koordynowanej. O takie rozwiązanie postulowali z kolei lekarze medycyny rodzinnej zrzeszeni w Federacji Porozumienie Zielonogórskie i ministerstwo uwagi te uwzględniło.

Nowe badania w przychodni i wizyty kompleksowe. Ważne zmiany w POZ

Co jeszcze przewiduje znowelizowane rozporządzenie? Przede wszystkim znacząco rozszerza pakiet badań, na jakie będzie mógł od 1 października kierować pacjenta lekarz rodzinny. Są to:

badania biochemiczne i immunochemiczne:

 • BNP (NT-pro-BNP);
 • albuminuria (stężenie albumin w moczu);
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
 • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);
 • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);
 • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie);

badania elektrofizjologiczne:

 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG);
 • Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG);
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego);

badania ultrasonograficzne:

 • USG Doppler tętnic szyjnych;
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
 • ECHO serca przezklatkowe;

diagnostyka czynnościowa:

 • spirometria;
 • spirometria z próbą rozkurczową;

diagnostyka inwazyjna – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych).

Zmiany mają poprawić dostęp pacjentów do diagnostyki najczęściej występujących chorób przewlekłych oraz umożliwić objęcie chorych na nie osób opieką koordynowaną. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonego pilotażu do grona chorób, jakie należy objąć opieką koordynowaną w ramach POZ wytypowano:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • chorobę niedokrwienną serca,
 • niewydolność serca,
 • migotanie przedsionków,
 • cukrzycę,
 • astmę,
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP),
 • niedoczynność tarczycy i guzki tarczycy.

Jak czytamy, w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia, powyższe choroby są najczęstszymi chorobami przewlekłymi, które lekarze POZ diagnozują w trakcie udzielania świadczeń.

Tym, co utrudniało dotychczas postawienie pełnej diagnozy oraz udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych był m.in. brak dostępności do badań diagnostycznych.

- W konsekwencji powodowało to konieczność kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w celu zdiagnozowania problemu zdrowotnego i ustalenia dalszej terapii - czytamy dalej w uzasadnieniu. 

Od 1 października to lekarze rodzinni będą konsultować pacjentów ze specjalistami

Od 1 października to lekarze rodzinni będą konsultować swoich pacjentów ze specjalistami: kardiologiem, diabetologiem, pulmonologiem, alergologiem i endokrynologiem. Takie konsultacje mają polegać m.in. na omówieniu  wyników pacjenta i ustaleniu dalszego postępowania.

Raz w roku, lekarz POZ będzie miał także obowiązek wykonać tzw. wizytę kompleksową, która wiązać się będzie z przeprowadzeniem wywiadu, analizą wyników badań i stosowanego leczenia, zaleceniem niezbędnych konsultacji specjalistycznych i dalszych badań diagnostycznych oraz opracowaniem „Indywidualnego Planu Opieki Medycznej” zawierającego:

 • plan wizyt kontrolnych,
 • porady edukacyjne udzielane przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • plan badań kontrolnych,
 • kolejne konsultacje np. diabetologiczne w przypadku np. chorych na cukrzycę czy choroby na tle miażdżycy. 

Jak przekonuje resort zdrowia, na wprowadzeniu świadczeń opieki koordynowanej zyskają przede wszystkim pacjenci. Zapewnią im one:

 • możliwość szybszego ustalenia diagnozy oraz określenia planu leczenia,
 • dostęp do kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • możliwość podniesienia kompetencji w zarządzaniu chorobą, w tym nauczenia się zachowań sprzyjających zdrowiu.

Co ważne, znowelizowane przepisy wejdą w życie 1 października 2022 roku, ale poradnie POZ będą stopniowo wdrażać opiekę koordynowaną. Wprowadzenie jej nie jest także obligatoryjne. Co oznacza, że nie wszystkie przychodnie będą również oferowały swoim pacjentom rozszerzony pakiet badań. Są one bowiem osobno finansowane, z tzw. budżetu powierzonego. 
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum