Kraków: szpitalem wojskowym zainteresował się kontrwywiad

Autor: Dziennik Polski/Rynek Zdrowia • • 28 września 2009 09:45

Toczą się postępowania w sprawie nieprawidłowości w kontraktach zawieranych przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie.

Kraków: szpitalem wojskowym zainteresował się kontrwywiad
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Szef wojskowej inspekcji sanitarnej w Krakowie kieruje prywatną spółką, która zarabia na kontraktach z krakowskim szpitalem wojskowym. Równocześnie kontroluje ten szpital, ale nie widzi w tym kolizji interesów. Nie dostrzega jej również jego przełożony, szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w MON, który wydał mu zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w tej spółce – donosi Dziennik Polski.

Urzędnik MON, zastrzegający sobie anonimowość, potwierdza, że sprawą zajmuje się już Żandarmeria Wojskowa i kontrwywiad wojskowy, prowadząc dwa odrębne postępowania.

Już od półtora roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical-Center sp. z o.o. zapewnia dyżury lekarskie i pielęgniarskie na większości oddziałów 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Wygrywa większość konkursów i podpisuje kolejne umowy. Choć płk Jarosław Foremny, komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, od stycznia kieruje tą spółką, szpital dowiedział się o tym dopiero w lipcu z protestu spółki NMED, konkurencyjnego NZOZ-u. W proteście była mowa m.in. o szerokich uprawnieniach kontrolnych szefa WOMP wobec szpitala oraz o nieformalnym świadczeniu usług przez pracowników administracji szpitala na rzecz Medical-Center.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical-Center spółka z o.o. w ub. roku wygrał 9 spośród 10 konkursów ogłoszonych przez ten szpital na świadczenie usług medycznych. Wartość podpisanych umów to blisko 3,5 mln zł. W tym roku przychód może być jeszcze większy, gdyż do końca lipca zobowiązania szpitala na rzecz tej spółki wyniosły blisko 2,4 mln zł. To należności za dyżury lekarskie i pielęgniarskie. W większości pełni je personel szpitala, a spółka odgrywa jedynie rolę pośrednika: podpisuje umowy ze szpitalem, a następnie zatrudnia na umowy-zlecenia lekarzy i pielęgniarki. Jej zysk to prowizja, czyli 7-11 zł od każdej godziny dyżuru.

Ostatnie dwa konkursy na dyżury lekarskie odbyły się w połowie tego roku. Pierwszy w czerwcu. Znów wygrał Medical-Center. Jednak do podpisania umowy nie doszło. W lipcu ogłoszono kolejny konkurs na dyżury na internie. Wpłynęły trzy oferty, w tym od firmy Medical-Center. I tym razem udało się jej przebić konkurentów godzinną stawką, różnica wynosiła jednak zaledwie 20 groszy.

Żołnierze zawodowi mają prawo podejmowania pracy zarobkowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej tylko po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego. Może ona być udzielona pod warunkiem, że podjęta praca nie koliduje z wykonywaniem zadań służbowych, wpływa na podwyższenie kwalifikacji oraz nie narusza prestiżu żołnierza zawodowego. Według interpretacji MON z 2006 r., jeśli firma, w której żołnierz ma zamiar się zatrudnić, prowadzi interesy chociażby w sposób pośredni związane z jednostką wojskową, w której żołnierz służy, to występuje wówczas kolizja interesów i zgoda na dodatkowe zatrudnienie nie powinna być wydana.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum