Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych będzie uznawała kwalifikacje

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 21 października 2010 17:18

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych będzie uznawała kwalifikacje

Obecnie organem uznającym kwalifikacje zawodowe diagnostów laboratoryjnych nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Począwszy od dnia 1 maja 2004 roku Minister Zdrowia prowadził jedną sprawę o uznanie kwalifikacji zawodowych diagnosty laboratoryjnego (decyzja pozytywna) oraz wydał 27 zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o ich uznanie kwalifikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organ lub jednostkę organizacyjną podległą ministrowi, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do tego działu.

Postępowania z zakresu uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie proponowanego rozporządzenia będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

Więcej: www.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum