Konwent Starostów o nowym ubezpieczeniu OC szpitali - zobacz treść stanowiska

Autor: RGX/Rynek Zdrowia • • 20 stycznia 2012 20:50

Jak już pisaliśmy Konwent Starostów Województwa Dolnośląskiego, Śląskiego i Opolskiego wyraził sprzeciw wobec zmian systemowych wprowadzonych w ustawie o działalności leczniczej, dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności szpitala z tytułu zdarzeń medycznych. Protest poparło Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych.

Co oznacza dla szpitali zaistniała sytuacja obrazuje przykład dolnośląskich placówek należących do Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, którym do tej pory nie udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowego dotyczącego nowego ubezpieczenia.

Dotychczasowe ubezpieczenie OC, które te szpitale musiały wykupić w związku z prowadzoną działalnością medyczną (18 szpitali), kosztowało je prawie 2 mln 800 tys. złotych. Wartość ofert nowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, to dla tych samych szpitali kwota ponad 6 mln 400 tys. złotych.

Przyjęcie ofert przetargowych oznaczałoby - jak podaje Konsorcjum - wzrost kosztów ubezpieczenia obowiązkowego wspomnianych szpitali do wysokości przekraczającej 9 mln 200 tys. złotych. Udział kosztów ubezpieczenia w stosunku do wartości kontraktów z NFZ wzrósłby z ok. 0,78% do prawie 3%, a same koszty ubezpieczenia ogółem wzrosłyby o 235,7%.

Według Konwentu Starostów, wspomniane zmiany w sposób katastrofalny wpłyną na sytuację finansową polskich szpitali, doprowadzając do bardzo wysokiego przyrostu kosztów ubezpieczeń - nawet o 300%. Zdaniem starostów, sytuacja ta, przy rosnących innych kosztach, w sposób zasadniczy przyczyni się do wzrostu zadłużenia, a w następstwie do ograniczenia dostępności do świadczeń medycznych dla pacjentów. 


Przedstawiciele Konwentu zwracają uwagę, że aktualnie brak jest jakichkolwiek podstaw do oszacowania wysokości potencjalnych roszczeń, a proponowane w ofertach ubezpieczenia dla szpitali bardzo wysokie stawki składek są niewspółmierne do dotychczasowej szkodowości tych placówek.

Jak szacuje Konwent, koszt nowego ubezpieczenia dla wszystkich podmiotów, które ustawowo powinny je posiadać, będzie przekraczał 420 mln złotych. O taką kwotę zmniejszą się realnie środki na leczenia pacjentów w szpitalach.

Poniżej pełna treść stanowiska Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego, Śląskiego i Opolskiego - pliki do pobrania, w formacie pdf.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum