Komornicy zaskarżą nowe przepisy dotyczące m.in. czynności w placówkach medycznych

Autor: SA/Rynek Zdrowia • • 18 czerwca 2010 09:24

Już obowiązuje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, umożliwiająca miarkowanie przez sądy opłat komorniczych.

Możliwość wnioskowania do sądu o obniżenie opłaty w trybie skargi na działania komornika funkcjonowała już przez trzy lata do 2007 r. Jak podawało Ministerstwo Sprawiedliwości, do sądów wpłynęło wówczas ok. 12 tys. takich wniosków.

Teraz, w myśl zapisów art. 829 Kpc spod egzekucji wyłączono produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej przez trzy miesiące oraz niezbędne dla działalności szpitala wyroby medyczne.

Komornicy nie mogą już też zajmować wszystkich należności napływających z NFZ na konta szpitali, w tym leków i sprzętu. Mogą zająć jedynie 25 proc. każdorazowej płatności z budżetu państwa lub NFZ dokonanej na rzecz podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Dyrektorzy szpitali, które mają przykre doświadczenia z komornikami twierdzą, że ustawowe zmiany wchodzą w samą porę, bo kontrakty są za małe i pojawiły się niezapłacone nadwykonania.

Mariusz Jędrzejczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu zauważa, że dla placówek medycznych ważne jest również to, że z ustawy wynika, iż komornicy nie będą zajmowali jednocześnie rachunków bankowych szpitala i w NFZ dla ściągnięcia tej samej kwoty. Jak wyjaśnia, tak się czasami zdarzało. Bywało tak, gdy transza, którą komornicy już zajęli w NFZ okazywała się nieco za mała w stosunku do roszczeń. Wtedy szli z tym samym nakazem do banku.

Według nowych zasad dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłaty w terminie siedmiu dni, od kiedy dowiedział się o jej ściągnięciu, albo od wezwania do jej uiszczenia.

Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpozna wniosek, uwzględniając m.in. nakład pracy komornika, sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów. Obniżając wysokość opłaty, sąd pośrednio decydować będzie o wysokości dochodu komornika i środkach, jakie może on przeznaczyć na utrzymanie kancelarii.

Dlatego też Krajowa Rada Komornicza zapowiedziała zaskarżenie nowych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Zarzuty dotyczą braku wpływu komorników na wysokość swojego wynagrodzenia oraz nieostrych granic miarkowania opłat.

Więcej – w czerwcowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum