Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia | 14-12-2011 15:49

Komisje ds. zdarzeń medycznych ułatwią uzyskanie odszkodowania

Na błędy lekarzy pacjenci będą mogli poskarżyć się eksperckiej komisji ds. zdarzeń medycznych - takie prawo daje nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - przypomina Gazeta Wyborcza.

Maksymalne przyznane w tym trybie zadośćuczynienie wyniesie 100 tys. zł. Za spowodowanie śmierci pacjenta rodzina może otrzymać 300 tys. zł. Wysokość miesięcznej renty nie będzie mogła przekroczyć 3 tys. zł.

Jeśli komisja przyzna rację pacjentowi, szpital będzie mógł iść na ugodę i wypłacić roszczenie, albo czekać na oddanie sprawy do sądu. W komisji zasiądzie 16 osób: lekarze, radcy prawni i przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz pacjentów. Za udział w posiedzeniu otrzymają do 430 zł.

Dotychczas poszkodowanym pacjentom zostawała wyłącznie droga sądowa: kosztowne sprawy ciągnęły się latami. Obecnie dyrektorzy placówek ochrony zdrowia obawiają się lawiny skarg oraz wzrostu, już od stycznia, cen ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Więcej: http://poznan.gazeta.pl