Komisja zdrowia: poprawki do projektu ustawy o samorządzie pielęgniarskim

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 08 czerwca 2011 19:41

Pielęgniarka, która utraciła prawo wykonywania zawodu, będzie mogła ubiegać się o ponowny wpis na listę osób wykonujących ten zawód 10 lat po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Komisja zdrowia: poprawki do projektu ustawy o samorządzie pielęgniarskim
Taką poprawkę do rządowego projektu ustawy o samorządzie pielęgniarskim zaproponowała 8 czerwca sejmowa komisja zdrowia.

Bożena Sławiak (PO) zaznaczyła, że wprowadzenie zapisu ma związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku. TK orzekł wówczas, że dożywotnie usunięcie z powodów dyscyplinarnych z samorządu zawodowego, bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę osób wykonujących ten zawód, jest niezgodne z konstytucją.

Zgodnie z ustawą przynależność do samorządu jest obowiązkowa. W projekcie doprecyzowano kompetencje samorządu - Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Określono, że kadencja organów izb trwa cztery lata. Minister zdrowia będzie mógł zaskarżyć do Sądu Najwyższego (pod zarzutem niezgodności z prawem) uchwałę organu izby w ciągu trzech miesięcy od dnia jej otrzymania.

W projekcie zapisano, że na pielęgniarkę i położną może zostać nałożona kara pieniężna na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od tysiąca do 10 tys. zł. Sprawy w zakresie odpowiedzialności zawodowej będą rozpoznawały okręgowe sądy pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych.

Podczas debaty sejmowej, wiceminister zdrowia Marek Haber podkreślił, że powiększenie katalogu kar w ramach odpowiedzialności zawodowej o karę pieniężną ma na celu nie sprowadzenie kary do najsurowszego jej wymiaru, czyli ograniczenia prawa do wykonywania zawodu.

Do katalogu kar wpisano: upomnienie, naganę, karę pieniężną oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum