Komisja zdrowia: obywatele mogliby zdecydować o sprzedaży szpitala

Autor: Anna Kaczmarek/Rynek Zdrowia • • 16 października 2008 23:14

Sejmowa Komisja Zdrowia nadal pracuje nad poprawkami do ustaw wprowadzających reformę ochrony zdrowia. Posłowie opowiedzieli się m.in. za poprawkami wprowadzającymi możliwość przeprowadzenia referendum lokalnego, które zdecyduje o ewentualnym rozwiązaniu spółki prowadzącej ZOZ. Zgodzili się też na możliwość trzymiesięcznego zawieszenia działalności szpitala.

Poprawka mówi o tym, że decyzje dotyczące rozwiązania spółki, zbycia udziałów większościowych albo istotnej zmiany przedmiotu jej działalności, będą ważne po uzyskaniu zgody podmiotu tworzącego spółkę czyli np. samorządu, popartej głosami trzech piątych członków organu uchwałodawczego lub zależne od wyniku lokalnego referendum. Tę zaakceptowaną przez komisję zdrowia poprawkę zgłosiła ją Lewica.

Jednak nie wszyscy posłowie byli zgodni w tej kwestii.

- Zdaje się, że to kosmetyczne rozwiązanie, powinno być co najmniej 75 proc., a nie trzy piąte - mówił poseł Czesław Hoc (PiS).

Natomiast przewodniczący komisji Bolesław Piecha (PiS) pytał:

- Czy zatem o sprzedaży szpitala akademii medycznej będziemy decydować w referendum ogólnokrajowym?

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia odpowiedzieli, że wiadomo, iż w takim wypadku będzie decydował właściciel, czyli skarb państwa reprezentowany przez ministra zdrowia, który będzie miał 100 proc. akcji takiego szpitala.
 
Posłowie przyjęli też poprawkę dostosowującą, zdaniem posłów PO, przepisy dotyczące pomocy publicznej do prawa UE. Dotacje z budżetu państwa będą udzielane wszystkim placówkom, które wykonują świadczenia medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Posłowie odrzucili poprawkę, która znosiłaby obligatoryjność przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego.

Jak podawaliśmy wcześniej, głosami posłów koalicji odrzucono poprawkę lewicy dotyczącą obowiązku udzielenia pomocy pacjentowi w stanie zagrożenia życia.

Komisja opowiedziała się jednak za poprawką, która pozostawia minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które określane są przez ministra zdrowia.

O takie rozwiązanie zabiegał samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Liczba pielęgniarek warunkuje właściwy poziom opieki nad chorym.

Jak relacjonuje PAP sejmowa komisja zdrowia poparła w czwartek w nocy poprawkę zakładającą, że spółki zarządzające zakładami opieki zdrowotnej otrzymają ich nieruchomości tylko w dzierżawę. Taką zmianę do projektu ustawy wprowadzającej reformę służby zdrowia zgłosił klub Lewicy. Według pierwotnych zapisów, spółki kapitałowe prowadzące ZOZ-y mogły otrzymywać nieruchomości ZOZ-ów na własność.

To jeden z kompromisów pomiędzy PO a Lewicą w sprawie pakietu ustaw zdrowotnych. Taki zapis według Lewicy ma zapobiec prywatyzacji czy zmianom profilu działalności spółek.

Komisja nie zgodziła się na przyjęcie innej poprawki Lewicy, zgodnie z którą, pracownicy mogliby otrzymywać akcje stanowiące 15 proc. kapitału zakładowego spółki.

Komisja przyjęła także autopoprawkę PO wycofującą zwolnienie spółek prowadzących ZOZ-y z podatku dochodowego do 31 grudnia 2010 r.

Inna przyjęta autopoprawka zakłada, że Skarb Państwa będzie udzielał ZOZ-om, przed ich przekształceniem w spółki, poręczeń spłaty zobowiązań cywilnoprawnych będących przedmiotem ugody z wierzycielami. Posłowie zdecydowali także, iż minister finansów będzie nadzorował procedury udzielania kredytów i poręczeń przekształcanym ZOZ-om.

Komisja nie zgodziła się na kilkanaście poprawek PiS i Lewicy dotyczących m.in. gwarancji socjalnych dla pracowników zoz-ów, a także skrócenia ich czasu pracy. Posłowie przyjęli też poprawki do ustawy o pracownikach ZOZ-ów.

Projekt ustawy o zoz-ach zakłada ich obligatoryjne przekształcenie w spółki prawa handlowego. Zgodnie z nim, samorządy otrzymają 100 proc. kapitału zakładowego, którym będą mogły dysponować.

Cały pakiet zdrowotny - przypomnijmy - składa się z 6 projektów. Najwięcej kontrowersji wzbudza projekt ustawy o ZOZ-ach zakładający obligatoryjne ich przekształcenie w spółki prawa handlowego. Zgodnie z nim, samorządy otrzymają 100 proc. kapitału zakładowego, którym będą mogły dysponować.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum