Komisja Zdrowia błyskawicznie odrzuciła poprawki. Ustawa o wynagrodzeniach wraca do Sejmu

Autor: MP • Źródło: Rynek Zdrowia26 maja 2022 11:00

Krótko trwała nadzieja medyków na wniesienie poprawek do projektu ustawy o wynagrodzeniach, zgłoszonych wczoraj na plenarnym posiedzeniu Sejmu. W kilkanaście minut sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła praktycznie wszystkie uwagi i projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia ponownie trafi pod obrady Sejmu.

Komisja Zdrowia błyskawicznie odrzuciła poprawki. Ustawa o wynagrodzeniach wraca do Sejmu
Ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przekazana do Sejmu Fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu
  • 26 maja sejmowa Komisja Zdrowia ponownie zajęła się projektem ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, do którego dzień wcześniej Sejm zgłosił poprawki
  • Posiedzenie Komisji trwało niespełna 20 minut, a zgłaszający poprawki nie zechcieli nawet dokładnie ich przedstawić oraz uargumentować 
  • Po negatywnym stanowisku Ministerstwa Zdrowia, reprezentowanym przez Piotra Brombera, praktycznie wszystkie poprawki przepadły w głosowaniach  

Komisja Zdrowia odrzuciła poprawki dotyczące wynagrodzeń medyków

W czwartek 26 maja sejmowa Komisja Zdrowia ponownie zajęła się projektem ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, do którego w czasie drugiego czytania w Sejmie wniesiono poprawki. Zgłoszone przez posłów uwagi dotyczyły m.in. wysokości zarobków pielęgniarek oraz lekarzy, a także techników farmaceutycznych.

W trakcie obrad praktycznie żadna ze zgłaszanych poprawek nie była omawiana przez wnioskodawców i po krótkim stanowisku wiceministra zdrowia Piotra Brombera, że opinia MZ jest negatywna, były odrzucane w głosowaniach.

Poprawka dotycząca techników farmaceutycznych odrzucona

Głos zabrała - jako jedna z niewielu - Elżbieta Gelert z Koalicji Obywatelskiej wnioskująca o poprawkę dotyczącą techników farmaceutycznych.

- Proszę, żebyście się państwo pochylili nad tą poprawką, bo ona była zgłaszana i na poprzedniej Komisji Zdrowia. Nie ma bowiem różnicy między technikami farmaceutycznymi a technikami elektroradiologii. Oni nie są wymienieni z nazwy i wypadają przez to do niższej grupy - tłumaczyła posłanka Gelert.

- Ich jest naprawdę bardzo mało, więc może państwo jednak zastanowiliście się nad tym zawodem - dodała.

- Sytuacja prawna technika farmaceutycznego różni się jednak zasadniczo od sytuacji prawnej techników elektroradiologii. Technicy elektroradiologii kształcą się obecnie na trzech poziomach, w związku z nabywaniem kwalifikacje do wykonywania zawodu, a technicy farmaceuci kształcą się natomiast wyłącznie na poziomie średnim - tłumaczył wiceminister Piotr Bromber.

- Zaszeregowanie techników elektroradiologii wynika więc z faktu uzyskiwania przez te osoby wykształcenia na poziomie wyższym niż na poziomie szkół policealnych. Także to jest istotna jednak różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami - dodał i w imieniu Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował poprawkę, która następnie została odrzucona w głosowaniu.

Przez inflację należy urealnić wzrost nakładów na opiekę zdrowotną

Zgłoszoną poprawę krótko omówił również poseł Wojciech Maksymowicz z koła parlamentarnego Polski 2050, który wskazywał, że przez inflację publiczne nakłady na opiekę zdrowotną będą w tym roku stanowić mniej niż 5 proc. produktu krajowego brutto (PKB).

- Poprawka ta stwarza szansę ratowania stacji finansowania ochrony zdrowia w bieżącym roku. Jeżeli dalej będziemy brnęli w ustawi regulującej wyliczenia w porównaniu do dwóch lat wstecz, to księgowo będzie pięknie wyglądało.  Dojdzie natomiast do zahamowania wzrostu i prawdopodobnie do zmniejszenia ilości nakładów wobec narastającej inflacji - tłumaczył. 

- Dlatego proponujemy zapis, który jest dokładnie analogicznym zapisem do tego, który został przyjęty w ustawie o obronie Ojczyzny, czyli wyliczenia na podstawie obecnej sytuacji, a nie sprzed dwóch lat, które urealnią wzrost nakładów na opiekę zdrowotną - dodał poseł Maksymowicz.

Poprawka - po negatywnej rekomendacji - Ministerstwa Zdrowia również przepadła w głosowaniu, podobnie jak poprawki dotyczące zwiększenia współczynników zapisanych w tabeli płac dotyczących pielęgniarek i położnych oraz leakrzy.

Po odrzuceniu praktycznie wszystkich poprawek Komisja wybrała na posła sprawozdawcę przewodniczącego Tomasza Latosa, który jeszcze dziś (26 maja) na posiedzeniu plenarnym perawdopodobnie zreferuje stanowisko Komisji, a najprawdopodobniej w godzinach wieczornych Sejm będzie głosował w sprawie zaopiniowania projektu.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum