Komisja Stomatologiczna NRL o organizacji opieki stomatologicznej nad uczniami

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 13 września 2019 12:50

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskie wydała komunikat w związku z wejściem w życie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz wydaniem w dniu 11 września 2019 r. zarządzenia prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Jak zauważa Komisja, żaden organ nie został ustawowo wyposażony w kompetencje określenia wzoru porozumienia z organem prowadzącym szkołę Fot. Archiwum

Jak stwierdza  w komunikacie, żaden organ nie został ustawowo wyposażony w kompetencje określenia wzoru porozumienia z organem prowadzącym szkołę. W ocenie Komisji sztywne związanie tak dużej rzeszy placówek stomatologicznych określonym wzorem porozumienia byłoby zresztą niecelowe i niewygodne. Wskazać jednak można elementy, które w takim porozumieniu powinny zostać uwzględnione:

• zapisy świadczące o wypracowaniu przez szkołę najbardziej efektywnego sposobu promocji i organizacji świadczeń stomatologicznych, zmierzającego do objęcia świadczeniami jak największej liczby uczniów i zapewnienia względnej ciągłości udzielania świadczeń;

• gwarancja ze strony rady pedagogicznej przychylnego traktowania incydentalnych nieobecności uczniów spowodowanych koniecznością dostosowania terminu wizyty do możliwości rodziców, którzy powinni co do zasady towarzyszyć dzieciom podczas wizyt; schemat współpracy powinien też dążyć do eliminacji ryzyka odwoływanych wizyt;

• uregulowanie kwestii odpowiedzialności za pacjentów poza szkołą, jeśli dzieciom nie towarzyszą rodzice, w tym za ewentualne szkody wyrządzone w placówce stomatologicznej przez uczniów;

• sposób komunikowania się z pielęgniarką szkolną i opracowanie prostych i skutecznych formularzy wzorów informacji wzajemnie wymienianych;

• porozumienie powinno zawierać interpretację terminu „przyjęcia poza kolejnością” - według przedstawionej w opracowaniu KS NRL.

Więcej: nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum