Kolejne projekty rozporządzeń deregulujących obowiązkowe stosowanie pieczątek

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 28 maja 2019 21:53

Projekty rozporządzeń dotyczą rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek i możliwości zastąpienia pieczątki nadrukiem m.in. przy wycofywaniu z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Podobnie w przypadku zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza; także farmaceuty.

Powyższe zmiany zostały ujęte m.in. w następujących rozporządzeniach:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

Więcej:legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

Więcej:legislacja.rcl.gov.pl

Nowelizacje wynikają z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. "Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców".

Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wyłączny wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum