Kłopoty z becikowym i przepisami

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 30 października 2009 12:00

Wymogiem ubiegania się od 1 listopada br. o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka czy o dodatek do zasiłku rodzinnego z tego tytułu, będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu.

Taki obowiązek nakłada na starających się o te świadczenia art. 7 i 18 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy kodeks pracy. Wprowadzając  nowe przepisy zapomniano jednak o okresie przejściowym.

Zaświadczenie musi zawierać potwierdzenie trzech wizyt u lekarza; po jednej w każdym trymestrze ciąży. Nie otrzyma na przykład becikowego, bez takiego zaświadczenia kobieta, która zgłosi się po nie po 1 listopada. Nie otrzyma go również kobieta jeśli pierwszy raz do lekarza trafi po dziesiątym tygodniu ciąży.

Istnieje pewna niespójność przepisów. Po becikowe można się zgłaszać w okresie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Powinne je otrzymać zatem także kobiety, które urodziły dzieci w grudniu ubiegłego roku, kiedy ustawa o zaświadczeniach o wizytach u lekarza jeszcze nie obowiązywała.

– Jak  te kobiety mają udokumentować pozostawanie pod opieką lekarską? – zastanawia się Aleksandra Siemińska z fundacji Rodzić po Ludzku.

Problem jest w tym, że zabrakło przepisów przejściowych, które uregulowałyby kwestię konieczności pozostawania pod opieką medyczną kobiet (a w konsekwencji przysługiwania im becikowego), które zaszły w ciążę albo urodziły dziecko jeszcze przed 1 listopada.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jeszcze w grudniu 2008 r. stało na stanowisku, że nie ma żadnej podstawy prawnej do żądania przez gminy od kobiety informacji o pozostawaniu pod opieką lekarską, potrzebnych do uzyskania świadczeń, za okres przed 1 listopada 2009 r. To stanowisko się jednak zmieniło i jak twierdzi MPiPS wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia lekarskiego dotyczy także wniosków składanych od 1 listopada br. bez względu na termin urodzenia dziecka.

Zmianę stanowiska MPiPS uzasadnia wejściem w życie (16 października) rozporządzenia ministra zdrowia z 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (DzU nr 163, poz. 1305).

Ministerstwo Zdrowia też zmieniło interpretację „obowiązku pozostawania pod opieką medyczną”, choć rozporządzenie tego nie precyzuje. Początkowo wyjaśniało, że wystarczy porada internisty, teraz jednoznacznie twierdzi, że musi być to wizyta u ginekologa.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum