Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 12-06-2010 11:05

Kiedy zawał to wypadek przy pracy?

Firma nie musi uznać wypadku przy pracy, jeśli jej pracownik doznał zawału w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Może to zrobić wtedy, gdy jest on następstwem silnego wysiłku lub stresu spowodowanego wykonywaniem pracy. Przykładem takiej sytuacji może być przypadek górnika, który w trakcie pracy doznał zawału serca i trafił do szpitala. Kopalnia nie uznała jednak tego zdarzenia za wypadek przy pracy.

Od decyzji kopalni górnik odwołał się do sądu I instancji – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Argumentował, że pracodawca, kierując go na badania okresowe, niewłaściwie określił jego stanowisko pracy. W skierowaniu na badania wskazał, że zajmuje on stanowisko górnika pracującego pod ziemią, ale nie dookreślił, że jest kombajnistą. W efekcie nie zostało mu wykonane badanie EKG. W ocenie pracownika dzięki nim mógłby uniknąć zawału w trackie pracy.

Sąd powołał biegłego z zakresu BHP, lekarza kardiologa oraz przesłuchał lekarza medycyny pracy. W trakcie procesu ustalił, że pracownik powinien zostać skierowany na badania EKG. Sąd podkreślił, że brak tych badań nie miał związku z wypadkiem, jakiemu uległ pracownik, bo badania okresowe przeprowadzane były kilka miesięcy przed zawałem.

Sąd I instancji uznał więc, że zawał nie był wypadkiem przy pracy i oddalił żądania pracownika, który odwołał się do sądu II instancji. Ten podzielił rozstrzygnięcie sądu niższej instancji i też oddalił apelację.

Górnik wniósł więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Na rozprawie 8 czerwca 2010 r. SN uznał, że zawał tylko w pewnych sytuacjach może być uznany za wypadek przy pracy. Za takie nie można uznać wystąpienia zawału przy wykonywaniu zwykłych czynności związanych z pracą. A w dniu zawału pracownik nie był narażony na duży wysiłek.

Więcej na: www.gazetaprawna.pl