×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Kiedy na L4 nie ma pieniędzy? Lista jest długa. Zasiłek chorobowy 2022

Autor: oprac. JKB • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia04 lutego 2022 20:00Aktualizacja: 04 lutego 2022 20:08

Kiedy na L4 nie ma pieniędzy? Od 2022 roku ZUS wprowadził istotne zmiany dotyczące zasiłku chorobowego. Sprawdziliśmy, kiedy i komu zasiłek chorobowy na zwolnieniu lekarskim nie przysługuje. Lista jest bardzo długa.

Kiedy na L4 nie ma pieniędzy? Lista jest długa. Zasiłek chorobowy 2022
Zasiłek chorobowy 2022. Komu na zwolnieniu lekarskim nie przysługuje zasiłek? Fot. Shutterstock
 • Zasiłek chorobowy. W 2022 roku zaszło sporo zmian w zasiłku chorobowym i zwolnieniu lekarskim
 • Kiedy na zwolnieniu lekarskim (L4) nie ma zasiłku chorobowego, czyli na dobrą sprawę pieniędzy?
 • ZUS wyszczególnił grupy osób, którym nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, wśród nich są m.in. osoby przebywające na urlopie bezpłatnym/wychowawczym, czy też osoby zachowujące prawo do wynagrodzenia
 • Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje z kolei osobom, które m.in. mają prawo do emerytury/renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Zasiłek chorobowy 2022. Najważniejsze zasady

ZUS przypomina, że prawo do zasiłku chorobowego przysługuje osobom, które nabyły go po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia, czyli okresu wyczekiwania. Warto pamiętać, że okres ten jest zróżnicowany w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Rozróżnione są dwie możliwości:

 • Ubezpieczenie chorobowe obowiązkoweprawo do zasiłki nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego;
 • Ubezpieczenie chorobowe dobrowolneprawo do zasiłku nabywa się po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez ZUS, do ubezpieczenia zalicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni lub spowodowana została urlopem wychowawczym/bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Zasiłek chorobowy. Kiedy na L4 nie ma pieniędzy?

Bardzo ważna sprawą pozostaje kwestia dotycząca tego, kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje pewnej grupie osób za okres niezdolności do pracy.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, lekarz orzecznik ZUS może nawet skrócić okres zwolnienia lekarskiego przez określenie wcześniejszej daty ustania niezdolności do pracy – oznacza to, że za okres po tej dacie zwolnienie traci ważność i nie dostaniemy zasiłku chorobowego.

Kiedy na zwolnieniu lekarskim nie ma pieniędzy? Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy:

 1. osobom, które zachowują prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych;
 2. osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym albo wychowawczym;
 3. osobom, które są tymczasowo aresztowane albo odbywają karę pozbawienia wolności (wyjątkiem jest przypadek, gdy prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary);
 4. która przypada w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który nie jest zachowane prawo do wynagrodzenia, w okresie od dnia śmierci pracodawcy do dnia:
  1. wygaśnięcia umowy o pracę,
  2. pisemnego porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego bądź wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego albo do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego,
  3. rozwiązania umowy o pracę na czas określony,
 5. jeśli powstała ona w wyniku umyślnego przestępstwa/wykroczenia, co stwierdza orzeczenie sądu;
 6. za okres pierwszych pięciu dni, jeśli niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu;
 7. osobom objętym zwolnieniem lekarskim, które zostało sfałszowane;
 8. osobom objętym zwolnieniem lekarskim, w czasie którego wykonywano pracę zarobkową albo wykorzystano zwolnienie niezgodnie z jego celem – co zostało udowodnione podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania L4 przeprowadzonej przez płatnia zasiłku.

Co równie ważne, ZUS przypomina, że zasiłek nie będzie przysługiwał od dnia następnego po wyznaczonym terminie badania przez lekarza orzecznika w przypadku, gdy:

 • pacjent uniemożliwi badanie lekarskie,
 • nie zostaną dostarczone na wezwanie wyniki badań w wyznaczonym terminie.

Brak zasiłku chorobowego. Co z L4 po ustaniu tytułu ubezpieczenia?

To nie koniec grup osób, które nie mogą skorzystać z zasiłku chorobowego. 

Za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (np. po rozwiązaniu umowy) zasiłek chorobowy nie przysługuje osobom, które mają m.in. ustalone prawo do emerytury czy też renty z tytułu niezdolności do pracy, a także osobom, które nie nabyły prawa do zasiłku, ponieważ nie przepracowały wymaganego czasu oczekiwania.

Brak zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia:

 • gdy osoba ma prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • gdy osoba ma prawo do emerytury/renty inwalidzkiej przysługującej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych;
 • gdy jest kontynuowana albo podjęta działalność zarobkowa dająca tytuł do objęcie ubezpieczeniem chorobowym lub przyznane zostało prawo do świadczeń za okres choroby;
 • w przypadku prawa do zasiłku dla bezrobotnych/zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • w przypadku prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
 • kiedy nie nabyto prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia ze względu na brak przepracowania wymaganego okresu wyczekiwania;
 • gdy ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze