Kiedy Senat zajmie się ustawą o zawodzie lekarza? "Nie jest to jakaś pilna sprawa"

Autor: Mariusz Polak • Źródło: Rynek Zdrowia17 listopada 2022 10:50

W nocy z 16 na 17 listopada Sejm przyjął projekt ustawy o zawodzie lekarza i skierował ją do Senatu, gdzie procedowaną nowelizacją zajmie się Komisja Zdrowia. - Ustawa ta będzie rozpatrywana 5 grudnia - mówi Beata Małecka-Libera, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia.

Kiedy Senat zajmie się ustawą o zawodzie lekarza? "Nie jest to jakaś pilna sprawa"
5 grudnia senacka Komisja Zdrowia zajmie się ustawą o zawodzie lekarza Fot. PAP/Radek Pietruszka
  • W nocy z 16 na 17 listopada Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
  • Nowelizacja została przekazana do Senatu, którego najbliższe posiedzenie zaplanowano na 28 listopada
  • Kiedy projektem zajmie się izba wyższa? - Nie jest to jakaś pilna ustawa - mówi Beata Małecka-Libera, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia

5 grudnia senacka Komisja Zdrowia rozpatrzy ustawę o zawodzie lekarza

Po burzliwych obradach, w nocy z 16 na 17 listopada, Sejm przyjął w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, po czym skierował go do Senatu. 

Najbliższe posiedzenie izby wyższej zaplanowano na 28 listopada, ale jak słyszymy, Senat nowelizacją zajmie się w grudniu.

- Ustawa o zawodzie lekarza nie jest jakąś pilną. Projekt będzie rozpatrywany 5 grudnia - mówi Rynkowi Zdrowia Beata Małecka-Libera, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia.

- Sejm przepycha ją w błyskawicznym tempie, bez konsultacji publicznych. Odrzucił też propozycję posłów wysłuchania publicznego. Uważam, że tak ważna ustawa nie może być procedowana w takim pośpiechu - dodaje.

"Nieuchwalenie ustawy w bieżącym roku wiązałoby się ze znaczącymi utrudnieniami"

Przypomnijmy, że wzbudzająca kontrowersje ustawa, która w niewielkim stopniu dotyczy zawodu lekarza, a przede wszystkim przenosi finansowanie niektórych świadczeń z budżetu państwa do NFZ, procedowana jest w trybie odrębnym, czyli z pominięciem Komisji Prawniczej oraz konsultacji publicznych.

Obranie szybkiej ścieżki procedowania przepisów, które miałyby wejść w życie 1 stycznia 2023 roku i zmieniłyby sposób finansowania m.in. świadczeń wysokospecjalistycznych, ratownictwa medycznego czy darmowych leków dla osób w wieku 75+ oraz dla kobiet w ciąży, wyjaśniał na początku działań legislacyjnych wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

- Ewentualne nieuchwalenie przedmiotowego projektu ustawy w bieżącym roku wiązałoby się ze znaczącymi utrudnieniami w zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań m.in. zespołów ratownictwa medycznego czy też kontynuacji tak istotnych działań, jak: zapewnienie bezpłatnych leków seniorom, jak również kobietom w ciąży - tłumaczył w październikowym piśmie skierowanym do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów.

"Wejście ustawy w życie 1 stycznia 2023 roku wydaje się być niemożliwe" 

Wątpliwości odnośnie dotrzymania terminu wejścia nowych rozwiązań w życie wraz z początkiem nowego roku jeszcze w październiku zgłaszało samo Rządowe Centrum Legislacji.

- Biorąc pod uwagę etap prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem, w którym należy jeszcze uwzględnić procedurę sejmową i senacką, podpisanie ustawy przez Prezydenta (w terminie 21 dni od dnia przedstawienia przez Marszałka Sejmu), a także ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw, wejście ustawy w życie w ww. terminie wydaje się być niemożliwe - wyjaśniało RCL opiniując projekt Radzie Ministrów.

- W nawiązaniu do rozesłanego w dniu 26 października 2022 r. (po godz. 17.00), w celu rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 27 października 2022 r. o godz. 11.00, projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zgłoszonego przez Ministra Zdrowia, uprzejmie informuję, że z uwagi na obszerność i skomplikowaną materię projektu nie jest możliwe dokonanie
rzetelnej analizy projektowanych regulacji bezpośrednio przed posiedzeniem Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz przedstawienie stanowiska Rządowego Centrum Legislacji odnośnie do przedmiotowego dokumentu - podkreślała w piśmie Anna Tyśkiewicz-Mazur, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji. 

Co szczegółowo zakłada projekt?

Procedowana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz kilku innych ustaw przewiduje m.in. objęcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania leków i wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Aktualnie dotyczyć to będzie dwóch programów - Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 i Rządowego programu polityki zdrowotnej Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026 z modułem Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych na lata 2022-2024.

Oprócz tego zakłada zmianę źródła finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego, polegającą na przeniesieniu ich finansowania z budżetu wojewodów do planu finansowego NFZ.

- Powierzenie finansowania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne Narodowemu Funduszowi Zdrowia spowoduje, że w jednym podmiocie skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem. Narodowy Fundusz Zdrowia ma zasoby kadrowe do realizacji tych zadań, jak również odpowiednią organizację - oceniono w uzasadnieniu.

Pieniądze na realizację finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów będą przekazywane marszałkowi województwa przez właściwego wojewodę, a nie jak obecnie przez ministra zdrowia.

Finansowaniem przez Fundusz zostanie również objęty zakup szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych. Wśród zapisów projektu znalazło się umożliwienie jednorazowego zasilenia w 2023 r. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Politycy opozycji krytykują projekt, wskazując, że przesuwa on zadania resortu zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia bez jednoczesnego przesunięcia na te nowe zadania środków finansowych.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum