×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Katowice: urząd wojewódzki ogłosił nabór do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Autor: oprac. KM • Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach10 czerwca 2023 15:47

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował o naborze kandydatów na członków składu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na lata 2024-2029.

Katowice: urząd wojewódzki ogłosił nabór do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2023 r. wraz z podanymi przez urząd załącznikami. Fot. Shutterstock
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował, że upłynęła kadencja Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • Wojewoda śląski ogłosił nabór kandydatów na członków do składu komisji
 • Kadencja nowej komisji przypadnie na lata 2024-2029

Poszukiwani członkowie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Jak poinformował Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w związku z upływem kadencji Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach wojewoda śląski ogłasza nabór kandydatów na członków do składu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na lata 2024-2029.

Kandydat powinien spełniać wymagania określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 • mieć co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych i wykonywać zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo mieć stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub
 • mieć co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych i zatrudnienie przez okres co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo mieć stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych
 • mieć wiedzę z zakresu praw pacjenta
 • korzystać z pełni praw publicznych. 

Urząd przypomina też, że członkiem wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie może być osoba:

 • prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej
 • wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39, pkt. 2 lub 2a Kodeksu karnego.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia kandydatów do komisji należy przesłać na adres: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem „Nabór do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach” oraz na adres e-mail: zdarzeniamedyczne@katowice.uw.gov.pl do 30 czerwca 2023 r. wraz z następującymi załącznikami:

 • formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (do pobrania);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz:
  wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych lub
  co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze