Dziennik Bałtycki/Rynek Zdrowia | 29-05-2015 18:04

Kartuzy: kontrola NFZ nie wykazała w szpitalu nieprawidłowości

Pomorski oddział NFZ w Gdańsku zakończył kontrolę w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach i nie stwierdził nieprawidłowości w placówce. Kontrola była związana ze śmiercią 5-letniego pacjenta, do której w kwietniu doszło w szpitalu.

Fot. archiwum

Kontrola NFZ objęła świadczenia udzielane przez szpital od 1 stycznia do maja 2015 r. Szczególną uwagę poświęcono funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego SOR. Oceniono też działalność placówki pod względem rzetelności.

Z pisma podpisanego przez Ewą Paszkowicz, dyrektora POW NFZ w Gdańsku, wynika, że NFZ ocenia pozytywnie działalność placówki. Dyrektor POW NFZ swoja opinię oparła na ocenie konsultanta wojewódzkiego ds pediatrii, dr hab. n. med. Barbary Kamińskiej.

W oparciu o zabezpieczoną dokumentację medyczną procesu leczenia chłopca i czynności podjęte w jego trakcie - przeprowadzony wywiad, badanie szczegółowe, zlecone badania laboratoryjne - biegła stwierdziła, że nie ma zastrzeżeń pod względem medycznym do zastosowanych procedur.

Więcej: www.dziennikbaltycki.pl.