Karta EKUZ ważna już przez rok

Autor: MS,NFZ/Rynek Zdrowia • • 07 czerwca 2017 11:09

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził udogodnienia dla podróżujących po Europie. Ubezpieczenie zdrowotne wydawane w postaci karty EKUZ zamiast pół roku będzie ważne przez rok.

Karta EKUZ ważna już przez rok
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przeznaczona jest dla osób, które podróżują głównie w celach turystycznych. Fot. PTWP

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przeznaczona jest dla osób, które podróżują głównie w celach turystycznych.

Jak podaje Fundusz karta EKUZ ważna jest przez dwanaście miesięcy dla osób ubezpieczonych, które są zatrudnione, prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierają rentę, są studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkami rodzin osoby ubezpieczonej.

Ważność karty przez 6 miesięcy zostaje utrzymana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:
• nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
• nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
• nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia);
• nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

Ponadto karta jest ważna:
• pięć lat dla osób pobierających świadczenia emerytalne;
• dwa miesiące dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
• 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza;
• 42 dni dla  kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed wyrobieniem karty należy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat systemu opieki zdrowotnej, jaki obowiązuje w danym kraju. Te informacje można znaleźć na stronie NFZ.

Dzięki wydłużeniu ważności karty EKUZ zyskają nie tylko interesanci, których liczba się zmniejszy, a co za tym idzie - skrócą się kolejki. Zmniejszą się także koszty administracyjne związane z wydaniem karty. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum