KIDL: co się stało z projektem noweli ustawy o diagnostyce laboratoryjnej?

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 03 października 2015 20:41

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych napisało list do premiera, posłów i senatorów w celu zwrócenia uwagi na problem "braku troski sprawujących władzę o bezpieczeństwo medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce".

KIDL: co się stało z projektem noweli ustawy o diagnostyce laboratoryjnej?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezydium KIDL zwraca uwagę w liście, że samorząd diagnostów laboratoryjnych opracował projekt wprowadzenia stosownych zmian do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

"Prace nad zmianą ustawy rozpoczęły się w czerwcu 2011 roku, kiedy uzyskano zgodę ówczesnego Ministra Zdrowia - Pani Ewy Kopacz. Uzgodnienia zmian ustawy o diagnostyce laboratoryjnej dokonywane wraz z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia trwały do sierpnia 2014 roku. W myśl poczynionych uzgodnień wypracowany projekt ustawy nowelizującej miał przyjąć postać ustawy rządowej" - czytamy w liście.

Jak zauważa samorząd, z przyczyn nieznanych Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych projekt nie był przedmiotem dalszego efektywnego procedowania ze strony Ministerstwa Zdrowia, co spowodowało zainteresowanie projektem poszczególnych parlamentarzystów i złożenie go w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jako projektu poselskiego.

Pomimo wieloletniej pracy nad ustawą nie udało się wprowadzić tego projektu pod obrady Sejmu. Mogliśmy odnieść wrażenie, iż projekt był blokowany. Trudno zrozumieć tego rodzaju postępowanie w sytuacji gdy zapisy nowelizowanej ustawy porządkowały w wielu aspektach stan prawny dotyczący diagnostyki laboratoryjnej, ale także systemu ochrony zdrowia - napisali diagności.

Nie sugerujemy, iż intencją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia było utrzymanie nieadekwatnych do stanu faktycznego rozwiązań prawnych, to jednak brak inicjatywy ze strony Ministerstwa Zdrowia w szybkim zakończeniu prac nad projektem ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, a następnie skierowanie tego projektu na tzw. rządową ścieżkę legislacyjną spowodowało, iż projekt ten nie będzie rozpatrywany przez Sejm w obecnej jego kadencji - stwierdza samorząd diagnostów.

"Formułując powyższe zarzuty chcemy podkreślić, iż jedynym celem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych jest dążenie do uporządkowania stanu prawnego w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, mającej istotny udział w podejmowaniu decyzji lekarskich, a sprzeciw budzi dotychczasowe postępowanie ze strony przedstawicieli organów władzy publicznej wobec tej inicjatywy" - zaznaczyło prezydium KIDL.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych pragnie zwrócić Państwa uwagę na powyższą sytuację. Wyrażamy jednocześnie przekonanie, iż w przyszłej kadencji Sejmu zagadnienia medycznej diagnostyki laboratoryjnej i ochrony zdrowia w tym zakresie będą przez przedstawicieli właściwych organów władzy oraz parlamentarzystów traktowane poważnie - podsumował samorząd diagnostów.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum