Jest nowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Ma 21 zastępców

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia16 maja 2022 13:10

Na XV Krajowym Zjeździe Lekarzy dr Zbigniew Kuzyszyn z Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu wybrany został Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Podczas zjazdu lekarskiego samorządu delegaci wybrali też zastępców rzecznika oraz członków Naczelnego Sądu Lekarskiego IX kadencji. Oto kto zasiada w tych organach Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jest nowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Ma 21 zastępców
Dr Zbigniew Kuzyszyn z Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu wybrany został Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Fot. Mirosław Stańczyk/PTWP
 • Zbigniew Kuzyszyn nowo wybrany Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest lekarzem i prawnikiem, doktorem nauk medycznych
 • Krajowy Zjazd Lekarzy powołuje także zastępców, a okręgowe zjazdy lekarzy powołują analogicznie: okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców
 • Na zjeździe wybrano 21 zastępców Rzecznika. Rzecznicy prowadzą postępowania wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Sprawują także funkcję oskarżycieli przed sądami lekarskimi
 • Delegaci podczas zjazdu wybrali też lekarzy zasiadających w Naczelnym Sądzie Lekarskim. Poniżej lista nazwisk
 • Naczelny Sąd Lekarski rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy jako organ odwoławczy, może orzekać kary od upomnienia po pozbawienie prawa wykonywania zawodu

Nowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest lekarzem i prawnikiem

Zbigniew Kuzyszyn z Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu wybrany został podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (Warszawa, 13-15 maja 2022 r.) Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Zastąpił na tym stanowisku dr. Tadeusza Wronę.

Jest lekarzem i prawnikiem, doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii. W poprzedniej kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej był jednym z zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W 2005 r. ukończył studia podyplomowe prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim; w 2017 r. - prawo, na Uniwersytecie Wrocławskim.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej m.in. prowadzi postępowania wyjaśniające, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi. 

Krajowy Zjazd Lekarzy powołuje także zastępców, a okręgowe zjazdy lekarzy powołują analogicznie: okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców. To m.in. do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej pacjenci kierują skargi na lekarzy. Zgodnie z art.45 ust.2 ustawy o izbach lekarskich zastępcy NROZ działają "w imieniu i na rzecz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej."

Lekarze podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Okręgowy rzecznik sprawdza i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Sprawuje także funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi.

Oto nowo wybrani Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Na XV Krajowym Zjazdzie Lekarzy Zastępcami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji zostali wybrani:

 1. lek. Adamowicz Robert – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 2. lek. Szeląg Joanna – Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
 3. lek. Szpinda Łukasz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 4. lek. Opinc Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 5. lek. Małecki Janusz – Wojskowa Izba Lekarska
 6. lek. Majewski Włodzimierz – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
 7. lek. Wenglarzy-Kowalczyk Wanda – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
 8. lek. Lubecki Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
 9. lek. Bierca Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 10. lek. Derkowski Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
 11. lek. Drozd Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
 12. lek. Wnęk Włodzimierz – Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 13. lek. Żak Lech – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 14. lek. Narolska-Wierczewska Elżbieta – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
 15. lek. Nekanda-Trepka Ładysław – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 16. lek. Różański Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
 17. lek. dent. Tarkowska Anna – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 18. lek. dent. Hańcka Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 19. lek. dent. Barański Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
 20. lek. dent. Szałkowski Marek – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
 21. lek. dent. Matthews-Brzozowska Teresa – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

Nowo wybrany skład Naczelnego Sądu Lekarskiego

XV Krajowy Zjazd Lekarzy wybrał też lekarzy zasiadających w Naczelnym Sądzie Lekarskim.
Członkowie Naczelnego Sądu Lekarskiego IX kadencji:

 1. lek. Winciunas Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 2. lek. Bednarz Stefan – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
 3. lek. Krajewski Romuald – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 4. lek. Miarka Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
 5. lek. Bednorz Włodzimierz – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
 6. lek. Dec Anna – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 7. lek. Nosarzewski Jerzy – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 8. lek. Kruszewski Jerzy – Wojskowa Izba Lekarska
 9. lek. Fórmaniak Jacek – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
 10. lek. Kocot Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
 11. Juzala Ireneusz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 12. Golański Ryszard – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 13. Ziora Katarzyna – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
 14. Miarka Maciej – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 15. Latos Iwona – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
 16. Mazur Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
 17. lek. Zelenay Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 18. lek. Szozda Ryszard – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
 19. lek. Matysiak Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 20. lek. Bukowski Marek – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
 21. lek. Zaorski Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
 22. lek. Miernik-Podleśko Sylwia – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 23. lek. Gorczyński Tomasz – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
 24. lek. Orliński Leszek – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
 25. lek. Lesyng-Pawłowska Grażyna – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
 26. lek. Matkowski Jerzy – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
 27. lek. Minowski Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
 28. lek. Malkowski Wojciech – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
 29. lek. Mieszczański Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicac
 30. lek. Wepsięć Michał – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
 31. lek. Kubisa Bartosz – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
 32. lek. Jarosz Konrad – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
 33. lek. dent. Wysokińska-Miszczuk Joanna – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
 34. lek. dent. Sobiech Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 35. lek. dent. Miękus-Pączek Ewa – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 36. lek. dent. Łyczewska Mariola – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
 37. lek. dent. Telega Michał – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Naczelny Sąd Lekarski. Katalog kar jakimi dysponuje

Naczelny Sąd Lekarski rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy jako organ odwoławczy. Rozpatruje m.in. takie sprawy jak:

- odwołania od orzeczeń i postanowień wydanych w toku postępowań sądów I instancji, czyli Okręgowych Sądów Lekarskich oraz Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej.

- zażalenia na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, albo o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza);

 - orzeka o wznowieniu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:

 • upomnienie
 • nagana
 • kara pieniężna
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat
 • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres sześciu miesięcy do dwóch lat
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie NIL, kara pieniężna orzekana jest na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w chwili wdania orzeczenia w pierwszej instancji.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum