Jest kolejna wersja założeń przepisów o biegłych sądowych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 04 sierpnia 2013 18:01

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafiła kolejna wersja przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu założeń nowej ustawy o biegłych sądowych.

Jest kolejna wersja założeń przepisów o biegłych sądowych

Powrót do tematu uregulowania statusu biegłych sądowych w jednym akcie prawnym zapowiadał miesiąc temu podczas obrad sejmowych komisji wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski. - Chcemy dokonać jakościowej zmiany. Założenia będą przedstawione rządowi w czwartym kwartale tego roku - mówił.

Czyt. także: Biegli sądowi z zakresu medycyny: te stawki nas nie zadowalają

Zgodnie z przygotowanym projektem założeń nowe przepisy miałaby wejść w życie w drugim kwartale 2014 r. - Projektowana ustawa będzie obejmować uregulowanie statusu biegłych sądowych, określenie warunków nabywania, zawieszania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego, a także trybu nabywania i utraty statusu przez instytucje specjalistyczne uprawnione do wydawania opinii - wskazał resort sprawiedliwości.

Według planów MS biegłym miałaby zostać przyznana ochrona prawna przysługująca funkcjonariuszom publicznym. Ochrona ta obejmowałaby biegłego wyłącznie podczas wykonywania czynności związanych z przygotowaniem opinii. Tytułem biegłego sądowego mogłyby się posługiwać jedynie osoby wpisane na listę biegłych.

Biegłych sądowych - zgodnie z projektem - będzie ustanawiał prezes sądu okręgowego decyzją administracyjną, a kadencja biegłego będzie trwała pięć lat z możliwością dalszego przedłużenia po upływie pierwszej kadencji. Prezesi sądów byliby zobligowani do zasięgnięcia opinii na temat doświadczenia zawodowego i kompetencji kandydata na biegłego, np. we właściwych organach samorządu zawodowego.

W projekcie założeń wskazano, że planowane rozwiązania stanowią próbę całościowego uregulowania kwestii funkcjonowania biegłych, jednak "z wyjątkiem zagadnień związanych z ich wynagrodzeniami oraz kosztami ekspertyz". Już ponad rok temu ówczesny minister sprawiedliwości Jarosław Gowin mówił PAP, że zmiany przepisów o biegłych "nie będą neutralne z punktu widzenia budżetu państwa".

- Jednym z wąskich gardeł polskiego sądownictwa jest brak biegłych, m.in. na skutek niskich stawek za ich pracę. Oszacowaliśmy, że podniesienie tych stawek do poziomu akceptowalnego dla lekarzy czy psychologów kosztowałoby budżet państwa rocznie blisko 200 mln zł. Niestety nie będziemy mieli prawdopodobnie na to zgody rządu - mówił PAP Gowin w kwietniu 2012 r.

Projekty kompleksowych uregulowań odnoszących się do biegłych są zgłaszane od 2006 roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum