Jakub Szulc: długi szpitala pod samorządową kontrolą

Autor: GUBAŁA Katarzyna • Źródło: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia   • 26 sierpnia 2009 09:41

Samorządy, jako organy założycielskie szpitali, będą wyrażały zgodę na zbycie szpitalnych długów innym podmiotom. - Ma to wzmocnić pozycję negocjacyjną szpitali z wierzycielami - mówi wiceminister zdrowia Jakub Szulc w wywiadzie dla Gazety Prawnej, omawiając projekt zmian ustawy o ZOZ, którego celem jest ograniczenie handlu długami szpitali.

Jakub Szulc: długi szpitala pod samorządową kontrolą
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zdaniem Jakuba Szulca, szpitale nie mają obecnie żadnego wpływu na to, co dzieje się z ich długami. Kupić może je praktycznie każdy. - Dlatego samorząd, czyli organ założycielski szpitala, musi mieć możliwości ograniczania takich sytuacji – uważa wiceminister.

Zgoda samorządów dotyczyłaby umów, które będą zawierane po wejściu w życie ustawy. W przypadku firm, wobec których szpitale już mają zobowiązania, samorząd będzie mógł renegocjować warunki umowy, tak aby uzyskać możliwość wyrażania zgody na ewentualną cesję wierzytelności.

Wiceminister zapytany o to, czy samorząd powinien mieć wpływ na decyzje o braniu bardzo drogich kredytów od firm przez placówki ochrony zdrowia, zwrócił uwagę, że z jednej strony działalność typu firm ogranicza tzw. ustawa antylichwiarska, z drugiej strony jednak są koszty obsługi takiego kredytu.

- Firmy zawierają z daną placówką nie tylko umowę kredytową, ale dodatkowo pobierają opłatę np. za obsługę prawną długu, która w przeliczeniu na odsetki od wartości zobowiązania głównego sięga np. 50 proc. w skali roku - powiedział Gazecie Prawnej Szulc.

W tej sytuacji organy założycielskie szpitali mogą jedynie dochodzić swoich racji w sądzie, jeżeli wykażą, że umowa pożyczkowa i druga np. na obsługę długu stanowią jeden stosunek cywilnoprawny.

W opinii wiceministra, efekty kryzysu w szpitalach będą widoczne z pewnym opóźnieniem. Wynika to z faktu, że z jednej strony rosły ich koszty przy jednocześnie dość wysokiej inflacji, ale z drugiej strony w ciągu ostatnich trzech lat do szpitali trafiły dodatkowe środki, łącznie około 8 mld zł.

Jednocześnie w kwestii zadłużenia szpitali, jego zdaniem, nastąpiła stabilizacja. - Są wahania kwartalne nieprzekraczające 500 mln zł. Nie ma więc żadnych podstaw, aby mówić np. o trendzie wzrostu zadłużenia szpitali. Nadal łączne zobowiązania SP ZOZ wynoszą około 9,5 mld zł – uważa Szulc.

Ustabilizowany jest też poziom zobowiązań wymagalnych. Od dłuższego czasu nie przekracza on 2,6 mld zł.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze