Jakie są zasady kontroli zwolnień lekarskich?

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 09 sierpnia 2017 08:42

Zarówno ZUS, jak i pracodawcy nasilają kontrole pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. ZUS o możliwościach takich kontroli i uprawnieniach kontrolerów informuje na swojej stronie internetowej.

Jakie są zasady kontroli zwolnień lekarskich?
Tryb i zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. Fot. archiwum

Pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie zobowiązany jest wykorzystać okres niezdolności do pracy w celu rehabilitacji, leczenia, co ma służyć jak najszybszemu odzyskaniu sprawności i zdolności do pracy.

Zabronione jest - co oczywiste - jest wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego jako dokumentu pozwalającego na uzyskanie dodatkowych dni wolnych od pracy. Wyniki kontroli wskazują jednak, że niektórzy pracownicy wykorzystują zwolnienie w takim właśnie celu.

Jak podaje ZUS na swojej stronie internetowej, pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca swoim pracownikom (również innym ubezpieczonym, np. zleceniobiorcom) zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne. Tu uprawnienie dotyczy pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, występuje o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które pracownikom przysługują zasiłki chorobowe i opiekuńcze albo świadczenie rehabilitacyjne, do oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki jego pracownikom.

Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r.

Pracodawca uprawniony do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może tę kontrolę przeprowadzić sam. Może on także zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie, np. innemu pracownikowi. Ze względu na wrażliwy charakter sprawy, powinna być to osoba ciesząca się dobrą opinią i budząca zaufanie. Powinna także mieć ona wiedzę o przepisach określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, a także przepisy o ochronie danych osobowych.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy:
• w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej, lub
• czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, dodatkowo należy ustalić, czy:
• poza pracownikiem nie ma innych domowników, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny (nie dotyczy to opieki nad dzieckiem w wieku do 2 lat).

Jak pokazuje doświadczenie kontrole nierzadko kończą się wykryciem nieprawidłowości i cofnięciem zasiłku chorobowego. Jak już pisaliśmy np. w woj. zachodniopomorskim po ubiegłorocznej kontroli zwolnień lekarskich cofnięto lub zmniejszono świadczenia na blisko 7 mln zł. W ubiegłym roku w samym Szczecinie i Koszalinie kontrolerzy przeprowadzili 21,5 tys. postępowań sprawdzających.
Wydali 634 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 642,5 tys. zł. W samym Szczecinie było to ponad 389 tys. zł, a w Koszalinie prawie 253 tys. zł.

Natomiast ponad 228 tys. zł zostało w kasie opolskiego ZUS w efekcie kontroli zwolnień lekarskich. Z doświadczenia kontrolerów wynika, że „chorujący” jeżdżą na urlopy, inni pracują. Jedna z opolanek prowadziła w czasie zwolnienia szkolenia dla samorządowców, inna wykonywała usługi kosmetyczne. Panowie z kolei naprawiali samochody, remontowali domy, budowali ogrodzenia.

ZUS typując kandydatów do kontroli, oprócz własnych procedur zakład bierze również pod uwagę sygnały pracodawców podejrzewających, że pracownik oszukuje. Bywa, że „uprzejmie donoszą” współpracownicy czy sąsiedzi.

Więcej o zasadach kontroli zwolnień lekarskich: www.zus.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum