Jak wybrać lekarza i pielęgniarkę POZ? Za darmo tylko dwa razy do roku

Autor: oprac. SzB • Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Rynek Zdrowia01 kwietnia 2022 21:15

Jak działa POZ, co może lekarz i pielęgniarka w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli w przychodni? Warto pamiętać, że dwa razy do roku możemy bezpłatnie zmienić lekarza albo pielęgniarkę POZ. Każda kolejna zmiana jest płatna.

Jak wybrać lekarza i pielęgniarkę POZ? Za darmo tylko dwa razy do roku
Fot. Shutterstock
 • Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej
 • W tym celu należy złożyć pisemną deklarację wyboru. Można to zrobić stacjonarnie (w wybranej przez siebie placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ) lub elektronicznie (za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta)
 • Głównym celem POZ nie jest leczenie konkretnych chorób, tylko sprawowanie kompleksowej opieki nad stanem zdrowia pacjenta

Czym jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ)?

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to część systemu opieki zdrowotnej (a dokładnie pierwszy jej szczebel) w Polsce. Zapewnia ona świadczenia w miejscu zamieszkania. Głównym jej celem nie jest leczenie konkretnych chorób, tylko sprawowanie kompleksowej opieki nad stanem zdrowia pacjenta. 

Przypomnijmy, że w ramach POZ wybieramy:

 • lekarza,
 • pielęgniarkę oraz
 • położną.

POZ zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w przychodniach, które mają podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ, lub w domu (dotyczy to przypadków uzasadnionych). Jeśli choroba utrudnia dotarcie do poradni, istnieje możliwość zamówienia wizyty domowej lekarza, pielęgniarki czy położnej.

Ta część systemu opieki zdrowotnej obejmuje ponadto profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą w przedszkolu czy szkole. Sprawuje ją higienistka/pielęgniarka.

Przychodnia POZ czynna od 8 do 18. - to wynika z umów z NFZ

Podmioty lecznicze, które świadczą opiekę medyczną w ramach POZ, powinny przyjmować pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych (wyjątkiem są świadczenia profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ). To wynika z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). 

Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni, mamy prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej bezpłatnie dwa razy w ciągu jednego roku.

Wybór lekarza i pielęgniarki POZ - bezpłatnie dwa razy do roku

Dodatkowa darmowa zmiana jest ponadto możliwa w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania pracy przez wybranego świadczeniodawcę, zamknięcia przychodni czy ukończenia 18 lat.

Każda kolejna zmiana to koszt 80 zł. Opłata jest wpłacana na konto Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby wybrać lekarza, pielęgniarkę, albo położną POZ, należy złożyć pisemną deklarację wyboru. Można to zrobić stacjonarnie (w wybranej przez siebie placówce) lub elektronicznie (za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta).

Lekarz POZ. Jak zapisać się na wizytę?

Na wizytę do lekarza POZ, czyli lekarza pierwszego kontaktu, można zapisać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą elektroniczną (pod warunkiem, że placówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem). 

Lekarz POZ, do którego się zgłaszamy, kieruje całym procesem leczenia. Jeśli stan zdrowia wymaga dalszych badań i leczenia u specjalisty, wyda nam konieczne skierowania.

Do głównych zadań lekarza POZ należą m.in.:

 • wystawianie recept i zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • wystawianie zwolnień;
 • wysyłanie na diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową i nieobrazową (EKG, RTG, USG), w tym również na test w kierunku COVID-19;
 • interpretowanie wyników badań i konsultacji, które zostały wykonane przez inne placówki lecznicze;
 • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacyjne czy
 • kierowanie do lekarzy specjalistów lub szpitala.

Pielęgniarka POZ. Czym się zajmuje?

Pielęgniarka POZ (inaczej pielęgniarka środowiskowa) opiekuje się pacjentem i wykonuje w ramach swoich obowiązków szereg czynności medycznych. Do jej zadań należy także edukowanie. 

Pielęgniarka POZ ponadto:

 • podaje leki,
 • podłącza kroplówkę,
 • pobiera materiał do badań diagnostycznych,
 • zdejmuje szwy czy
 • podaje leki różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza (w tym wykonuje zastrzyki).

Położna POZ i jej kompetencje 

Położna, przede wszystkim, opiekuje się kobietami w każdym wieku. Mowa tu o kompleksowej opiece pielęgnacyjnej (zarówno położniczej, jak i ginekologicznej). Opiekuje się ona także noworodkami do drugiego miesiąca życia. 

Wizyta położnej może odbyć się zarówno w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie w przychodni), jak i w domu. W ramach wizyt, położona m.in. planuje i realizuje świadczenia profilaktyczne, a także edukuje kobiety w ciąży i przygotowuje do porodu oraz rodzicielstwa.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum