Jak długo szpital i przychodnia przechowują dokumentację medyczną pacjenta? Są konkretne terminy

Autor: oprac. SzB • Źródło: RPP, Rynek Zdrowia01 listopada 2022 17:05

Jak długo dokumentacja medyczna pacjenta będzie przechowywana przez placówki medyczne? Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, jakie są zasady w tym zakresie. Wylicza też wyjątki od reguły, gdy dokumenty należy przechowywać dłużej.

Jak długo szpital i przychodnia przechowują dokumentację medyczną pacjenta? Są konkretne terminy
Jak długo szpital i przychodnia przechowują dokumentację medyczną pacjenta? Zdj. ilustracyjne Fot. PAP/ Andrzej Grygiel (ag/awol)
  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej został określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Co do zasady - dokumentację medyczną przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
  • Istnieją jednak wyjątki od tej reguły - m.in. dotyczy to dokumentacji dzieci do ukończenia 2 roku życia czy dokumentacji pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia 

Jak długo szpital i przychodnia przechowują dokumentację medyczną pacjenta?

Dokumentacja medyczna pacjentów powinna być sporządzana przez lekarzy, którzy pracują zarówno w placówkach medycznych, jak i przez lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie.

Okres przechowywania dokumentacji medycznej został określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jak czytamy, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat.

Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Obowiązują one w następujących przypadkach:

  • dokumentacja pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia musi być przechowywana przez 30 lat,
  • dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników przechowywana jest przez 30 lat,
  • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta - przez 10 lat,
  • skierowania na badania lub zlecenia lekarza przechowywane są przez:


a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

  • dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia - 22 lata.

 

Kiedy dokumentacja może zostać oddana pacjentowi

Jak przypomina RPP, "każdy z tych terminów liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu". 

Po upływie wyżej wspomnianych okresów, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w taki sposób, aby uniemożliwić identyfikację pacjenta. 

Jednak co ważne, dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia  może zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum