×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Jak będzie wyglądała weryfikacja szczepień medyków? Rozmawiamy z dyrektorami szpitali

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia17 lutego 2022 15:00

Dyrektorzy szpitali domagają się wytycznych, które sprecyzują, jak mają egzekwować od personelu obowiązek zaszczepienia przeciw COVID-19 wprowadzany od 1 marca rozporządzeniem ministra zdrowia.

Jak będzie wyglądała weryfikacja szczepień medyków? Rozmawiamy z dyrektorami szpitali
Obowązek szczepienia pracowników szpitali. Jak go egzekwować? Fot. PAP/Wojtek Jargiło
  • 1 marca wchodzi w życie rozporządzenie ministra wprowadzające obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników szpitali
  • Dyrektorzy szpitali zastanawiają się jak postępować z niezaszczepionymi pracownikami. Odsuwać od pracy, przenosić do innych działów?
  • Nie ma wytycznych, które wprost wyjaśniałyby dyrektorom szpitali, jak egzekwować obowiązek szczepień personelu
  • Ministerstwo Zdrowia wskazuje na Sanepid jako instytucję, która ma karać pracowników szpitali za brak obowiązkowego szczepienia przeciw COVID-19. Minimalna kara to 5 tysięcy złotych

Obowiązek szczepień pracowników szpitali. Jak go egzekwować?

Wszyscy pracownicy szpitali do 1 marca muszą być zaszczepieni przeciw COVID-19. Obowiązek szczepień został wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia z 22 grudnia 2021 r. Samo rozporządzenie - jak podkreślają - dyrektorzy szpitali nie daje im jednak uprawnień do egzekwowania obowiązku zaszczepienia. Jak będą postępować z niezaszczepionymi pracownikami?

Jak mówi nam Elżbieta Gelert, dyr. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, w szpitalu przygotowywane jest zarządzenie dyrektora, które określi zasady na jakich będzie egzekwowany obowiązek szczepień przeciwko COVID-19.

- Od kierowników komórek organizacyjnych będziemy wymagali utworzenia rejestru osób z certyfikatami zaszczepienia przeciw COVID-19. Rejestr obejmie osoby, które świadczą pracę w szpitalu lub udzielają świadczeń na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zarządzenie wprowadzi wymóg przedstawiania oświadczeń pracowników o posiadaniu stosownego certyfikatu bądź informowania o przebytej chorobie.

Dyrektor Elżbieta Gelert zwraca uwagę, że rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające obowiązek szczepień personelu szpitali niesie z sobą dużo problemów interpretacyjnych. Pojawiają się rozbieżne opinie prawników, w zależności od tego jaka grupa osób zainteresowanych sprawą o taką interpretację prosi.

- Nasi prawnicy uznają, że na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia możemy zażądać od pracownika oświadczenia, że jest zaszczepiony lub przechorował niedawno COVID-19 - mówi dyrektor. - Prawnicy szpitala opierają się też zarówno na kodeksie pracy jak i już istniejącej od dawna ustawie, która zakłada obowiązek szczepienia przy zagrożeniu czynnikami biologicznymi. Uznajemy, że takim czynnikiem jest koronawirus.

Obowiązek szczepień. Dyrektorzy szpitali oczekują wytycznych

Jej zdaniem potrzebne są wytyczne jak postępować z personelem, który jest niezaszczepiony. - Można szukać ku temu narzędzi prawnych po kolei w różnych ustawach i wręcz domyślać się, które można zastosować, ale jest to dość trudna droga - mówi dyr. Gelert.

Przyznaje, że liczy się z koniecznością podejmowania decyzji o przesuwaniu niezaszczepionych pracowników do innych działów.

- To będzie niestety także trudne, bo w jaki sposób lekarza czy pielęgniarkę przesunąć do innej pracy działu? Może się okazać, że jedynym rozwiązaniem jest powstrzymanie się przez nich od wykonywania pracy. Takie osoby nie będą świadczyły pracy i za ten czas mogą również nie otrzymać wynagrodzenia - rozważa dyrektor.

Z drugiej strony, jeżeli problem miałby dotyczyć dużej grupy pielęgniarek czy lekarzy, to wątpliwe czy będzie możliwe utrzymanie pracy danego oddziału przy uszczuplonych kadrach.

Niezaszczepiony personel szpitali będzie karał Sanepid

Wprowadzenia takiego rozwiązania jak odsunięcie od pracy niezaszczepionych pracowników szpitala w ogóle nie rozważa Sabina Bigos-Jaworowska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Takie podejście - jak mówi - wynika z ustaleń jaki podjęto w szpitalu po dyskusji i analizie sytuacji z udziałem specjalistów ze szpitalnego zespołu ds. zakażeń.

- Biorąc pod uwagę ilość zachorowań i fakt, że chorują zarówno zaszczepione, jak i niezaszczepione osoby z personelu, odsuwanie od pracy, przesuwanie do innych działów nie jest celowe - uważa dyrektor, przywołując przykłady osób z personelu, które pomimo zaszczepienia, także i trzecią dawką, chorują.

Jak podkreśla dyrektor, nie ma wytycznych w sprawie przesuwania osób niezaszczepionych na inne stanowiska. - Tym trudniej będzie odpowiedzieć na pojawiające się pytania o to dlaczego, skoro zachorowania mogą dotyczyć także osób zaszczepionych, przesuwane na inne stanowiska są tylko osoby niezaszczepione - uważa.

- Jeśli się nic nie zmieni w przepisach, to zgodnie z prawem złożymy wnioski do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, informując o osobach odmawiających obowiązkowych szczepień. Inspektor będzie podejmował decyzje administracyjną o nałożeniu kary. To są kwestie, które leżą poza kompetencjami dyrektorów - mówi dyrektor Bigos-Jaworowska.

Takie postępowanie o jakim wspomina dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej może zapewne przyjąć wielu innych szefów szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali (PFSz). Federacja zapytała bowiem Ministerstwo Zdrowia, jak postępować przy egzekwowaniu obowiązku zaszczepienia pracowników szpitali.

Za brak szczepienia co najmniej 5 tys zł kary. Tak będzie?

Odpowiedź w tej sprawie udzielił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

"Wskazać należy, że niezastosowanie się do określonych zakazów, nakazów i
ograniczeń, wprowadzanych w czasie epidemii, sankcjonują regulacje zawarte w ustawie w rozdziale 8A – Kary pieniężne ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120)" - napisał wiceminister Kraska.

"Z regulacji tych m.in. wynika, że kto w stanie epidemii nie stosuje się do obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy, ustanowionego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), podlega karze pieniężnej. Ponadto przepisy ww. rozdziału precyzują także, że kary pieniężne w powyższym zakresie wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny" - wyjaśnił wiceminister.

Minister Kraska nie pisze, nic o tym, że dyrektorzy mają odsuwać niezaszczepionych pracowników od pracy. Wskazuje natomiast na decyzję administracyjną, którą będzie podejmował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

Jak się wydaje powiatowi inspektorzy nie mają jeszcze pełnej wiedzy na te temat. - Przekazaliśmy PPIS treść pisma od pana ministra Kraski. Inspektor poinformował, że w sprawie postępowania wskazanego w tym piśmie będzie się konsultował z kierownictwem - mówi dyrektor Bigos-Jaworowska.

Jeśli Sanepidy rzeczywiście będą nakładać kary na niezaszczepiony personel, będą to decyzje administracyjne, czyli zaskarżalne w sądzie. - Myślę, że pracownicy będą korzystali z tej drogi z racji dotkliwej wysokości kary - mówi dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Minimalna kara za niedopełnienie obowiązku zaszczepienia to 5 tys. zł.

Weryfikacja covidowa. Jakie uprawnienia ma dyrektor szpitala?

 W przekonaniu Małgorzaty Majer, prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego, odpowiedź jaką przekazało PFSz Ministerstwo Zdrowia nie zmienia niczego w zakresie możliwości egzekwowania przez dyrektora szpitala obowiązku szczepień wśród personelu.

- Wiemy tylko, że istnieje potencjalna możliwość nałożenia przez Sanepid kary na osobę, która nie wywiązuje się z obowiązku zaszczepienia - mówi prezes.

Też oczekuje wytycznych postępowania z osobami z personelu, które odmówią zaszczepienia. Uważa, że prawo nie pozwala jej nawet sprawdzić kto ma certyfikat covidowy, bo jako pracodawca nie ma do tego uprawnień. - Oczekiwaliśmy na ustawę o weryfikacji covidowej, która dałaby takie uprawnienia pracodawcom, ale takiej ustawy nie ma - stwierdza prezes Majer.

Jej zdaniem wokół szczepień przeciw COVID-19 obowiązkowych powstała niezrozumiała atmosfera. - Minister zdrowia wprowadził obowiązek szczepienia personelu medycznego w oparciu o te same przepisy ustawowe, które wprowadziły już od dawna obowiązek szczepienia personelu szpitali przeciwko np. WZW B. Nikt w szpitalach nie protestuje przeciw temu obowiązkowi - przypomina.

Jak mówi w dyskusjach grup pracowniczych sięgających do interpretacji przepisów przez własnych prawników pojawiają się opinie, z których wynika, że dyrektorzy nie mogą wymagać od personelu szpitali zaszczepienia, bo „nie ma podstaw, jest tylko rozporządzenie, nie ma aktów wykonawczych” itp. - Potrzebujmy w tej sprawie jasnych wytycznych - podsumowuje Małgorzata Majer.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum