IZiD: lista podmiotów zapraszanych przez NFZ do konsultacji jest zbyt krótka

Autor: IZiD/Rynek Zdrowia • • 01 czerwca 2018 13:19

W przypadku projektów zarządzeń prezesa NFZ dotyczących przedmiotu postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów, zgodnie z prawem głosu udziela się tylko podmiotom uprawnionym. Ich lista - jak sugeruje Robert Mołdach, partner Instytutu Zdrowia i Demokracji - powinna być szersza.

Na zdj. Robert Mołdach, partner Instytutu Zdrowia i Demokracji Fot. PTWP

Z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są dziedzinowo właściwi konsultanci krajowi. Jak twierdzi Mołdach, "biorąc pod uwagę, że konsultanci krajowi są powoływani przez ministra zdrowia, a często są także autorami samych rozwiązań, trudno takie konsultacje nazwać demokratycznymi, czy też partycypacyjnymi".

Mołdach zauważa, że nieco większą przestrzeń dla dialogu tworzy rozporządzenie ministra zdrowia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przypomina jednak, że rozporządzenie jest aktem niższego rzędu i zasadniczo nie powinno wychodzić poza delegację ustawy.

Zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do wymienionego rozporządzenia prezes Funduszu przed określeniem przedmiotu postępowania ws. zawarcia umowy i szczegółowych warunków umów, uwzględniających zasady rozliczania świadczeń, zasięga opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców. Grono zaproszonych do dialogu staje się tym samym szersze, ale jednak nieznacznie.

Partner IZiD podkreśla, że do stołu konsultacyjnego NFZ nie są zapraszane organizacje pacjentów. Nie ma też towarzystw naukowych, dziedzinowych organizacji świadczeniodawców, które najczęściej nie spełniają ustawowego warunku reprezentatywności. Nie ma wreszcie miejsca na głos innych niż lekarze i pielęgniarki przedstawicieli sektora.

Ekspert przypomina też, że zgodnie z art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach, za reprezentatywną organizację świadczeniodawców uważa się taką, której członkowie w sumie legitymują się liczbą co najmniej 10 tys. zatrudnionych i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Warunek ten spełniają:

• Konfederacja Lewiatan
• Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
• Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
• Polska Federacja Szpitali
• Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
• Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
• Stowarzyszenie Szpitali Małopolski
• Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych
• Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacja Pracodawców
• Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
• Związek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego
• Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum