Honorowy krwiodawca problemem dla pracodawcy?

Autor: rp.pl/Rynek Zdrowia • • 16 września 2017 20:03

Honorowymi dawcami krwi bywają również pracownicy. Nie zawsze jest to na rękę pracodawcom z uwagi na kwestie organizacyjne związane z procesem pracy. Tym bardziej, że oddanie krwi nie zajmuje przysłowiowych „pięciu minut".

Honorowy krwiodawca problemem dla pracodawcy?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Z przepisu § 12 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.) wynika, że pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Taką osobę musi zwolnić od pracy również na czas niezbędny do przeprowadzenia okresowych badań lekarskich zaleconych przez stację krwiodawstwa, jeżeli nie można ich wykonać w czasie wolnym od pracy.

Analizując ten przepis Sebastian Kryczka, prawnik i ekspert prawa pracy, wskazuje w Rzeczpospolitej, że nie w każdym przypadku pracownik ma prawo do całego dnia wolnego od pracy i zauważa, że zagadnienie zwolnienia etatowca od pracy w związku z oddawaniem krwi reguluje również ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1371). Z jej art. 9 wynika zaś, że zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, jak również honorowemu dawcy krwi, przysługuje m.in. zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew. Jak więc pogodzić fakt, że rozporządzenie mówi o zwolnieniu na okres oznaczony przez stację krwiodawstwa, a ustawa o zwolnieniu na dzień oddawania krwi?

Zdaniem eksperta, przepis ustawy o służbie krwi jest pewnym uproszczeniem. Trudno bowiem przyjąć, że pracownik oddający krew rano nie będzie musiał stawić się do pracy np. na popołudniową zmianę. Kluczowy jest zatem zapis w zaświadczeniu wydawanym przez stację krwiodawstwa. Jeżeli godziny procedury oddawania krwi pokryją się z godzinami pracy, jest duża szansa, że pracownik tego dnia nie będzie musiał stawić się w pracy.

Czytaj: www.rp.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum