Górna granica czasu pobytu pacjenta na SOR? Kraska odpowiada na interpelację

Autor: oprac. KM • Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej/Rynek Zdrowia21 września 2022 16:31

Przepisy nie podają górnej granicy czasowej pobytu pacjenta w SOR, ale wyczerpująco ogólne zasady funkcjonowania oddziału. Na chwilę obecną nie przewiduje się wprowadzenia zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie — informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodaje, że istotne jest, aby osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczenia udzielane były niezwłocznie.

Górna granica czasu pobytu pacjenta na SOR? Kraska odpowiada na interpelację
Istotne jest, aby osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczenia udzielane były niezwłocznie - pisze wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Fot. Adobestock
 • Przepisy dotyczące funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych określone zostały w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Przypomina o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację posła Kazimierza Matusznego w sprawie
  czasu pobytu pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)
 • Dodaje, że zostały opracowane również Dobre praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć. Stanowią one zbiór rekomendacji i wytycznych odnoszących się do funkcjonowania SOR
 • Dokument powstał przy współudziale konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. dr hab. Jerzego Roberta Ładnego

Ustawa o PRM nie określa maksymalnego czasu pobytu pacjenta na SOR-ze

Jak zauważa w swojej interpelacji poseł Kazimierz Matuszny, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) "nie określa maksymalnego czasu, w jakim pacjent w stanie nagłego zagrożenia ma otrzymać pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym". Parlamentarzysta pyta więc ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych nad ustawą. Prace miałyby na celu określenie maksymalnego czasu pozostawania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Kraska zaznacza, powołując się na art. 33 ust. 1-2 ustawy o PRM, że szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe, centrum urazowe dla dzieci oraz jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego niezwłocznie udzielają niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

- W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe, centrum urazowe dla dzieci lub jednostka organizacyjna szpitala, wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, zapewnia niezwłoczny transport sanitarny pacjenta urazowego, pacjenta urazowego dziecięcego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie — pisze Kraska.

Wiceminister zwraca również uwagę na § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, który jednoznacznie wskazuje, że szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia.

W § 6 ust. 9 tego rozporządzenia określony został także maksymalny czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, zróżnicowany w zależności od kategorii pilności, do której pacjent został przydzielony podczas przeprowadzonej segregacji medycznej.

Obowiązki lekarza dyżurnego

Kraska zauważa też, że w § 12 ust. 3 wyszczególniono czynności podejmowane przez lekarza dyżurnego oddziału. Należy do nich m.in. kierowanie pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala, w którym działa SOR, lub wystawianie skierowania na leczenie w innym szpitalu.

- W tym miejscu wskazać należy na § 13 ust. 1-2, zgodnie z którym kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą prowadzącego szpital, w którym działa oddział:

 • określa w regulaminie organizacyjnym tego podmiotu maksymalny czas na podjęcie przez:
  a) lekarza dyżurnego oddziału decyzji, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 i 3 (skierowanie na inny oddział szpitala, bądź odmowa przyjęcia do SOR),
  b) lekarza oddziału decyzji o przyjęciu pacjenta na oddział;
 • zapewnia w tym szpitalu kontynuację leczenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, skierowanych na leczenie z oddziału — przypomina Waldemar Kraska. 

Dodatkowo, jak zaznacza wiceminister, informacje z ust. 1 pkt 1 zamieszcza na swojej stronie internetowej podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzący szpital, w którym działa oddział. Informacje te są też podawane przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć.

Nie będzie zmian legislacyjnych w kwestii pobytu pacjenta na SOR-ze

Waldemar Kraska przekonuje w związku z tym, że "ww. przepisy, mimo iż nie określają wprost górnej granicy czasowej pobytu pacjenta w SOR, w wyczerpujący sposób określają ogólne zasady funkcjonowania oddziału".

- Tym samym na chwilę obecną nie przewiduje się wprowadzenia zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie — dodaje wiceminister.

- Istotne jest, aby osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczenia udzielane były niezwłocznie. Podkreślić również należy, że świadczenia udzielane w SOR polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych, a w przypadku konieczności dalszej hospitalizacji, pacjent powinien zostać skierowany do właściwego oddziału szpitalnego, bądź przetransportowany do innego szpitala — podsumowuje Waldemar Kraska.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum