×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przyjęty w Sejmie. Odszkodowania do 200 tys. zł

Autor: Mariusz Polak • Źródło: Rynek Zdrowia16 czerwca 2023 19:00Aktualizacja: 16 czerwca 2023 20:02

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przy RPP ma powstać Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, co umożliwi pacjentom pozasądowe rekompensowanie szkód doznanych w wyniku zdarzeń medycznych. Maksymalna kwota odszkodowania to 200 tys. zł.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przyjęty w Sejmie. Odszkodowania do 200 tys. zł
Sejm przyjął ustawę o Funduszu Kompensacyjnm Zdarzeń Medycznych Fot. AdobeStock

 

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przyjęty przez Sejm

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zmiany wprowadzają m.in. zapowiadany przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, który został wyłączony z pierwotnego projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, po odrzuceniu jej w kwietniu przez posłów.

Za przyjęciem ustawy głosowało 434 posłów, 14 przeciw, 2 wstrzymało się.

Pozytywny dzień dla zdrowia w sejmie! Projekty ustaw:
- o jakości i bezpieczeństwie pacjenta,
- o niektórych zawodach medycznych,
- o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (nowelizacja),
zostały przyjęte w głosowaniach - skomentował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Fundusz umożliwi pacjentowi uzyskanie szybko, sprawnie i tanio należnego odszkodowania, jeśli dozna on jakiejkolwiek szkody w systemie ochrony zdrowia - tłumaczył kilkakrotnie Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Dziś na Twitterze skomentował: To nie koniec drogi, ale duży krok naprzód. Przed nami jeszcze sporo pracy, ale jestem dobrej myśli - pacjenci czekają na te rozwiązania.

Odszkodowania dla pacjentów za błędy medyczne. Maksymalnie 200 tys. zł

Założenia nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych w trakcie procedowania w Sejmie przechodziły kilka zmian. Jeszcze chwilę przed finalnym głosowaniem na sali plenarnej Komisja Zdrowia rozpatrywała ostatnie poprawki. 

Główna z nich zakładała rozszerzenie nowego systemu rekompensat także o zdarzenia medyczne, będące następstwem leczenia we wszystkich finansowanych z publicznych środków placówkach, także w AOS-ach (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) i POZ-ach (podstawowa opieka zdrowotna).

Nie uzyskała jednak poparcia - podobnie jak wcześniej zgłaszane rozszerzenie o placówki prywatne. Rekompensaty za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta wskutek udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego dotyczyć będą szpitali finansowanych z pieniędzy publicznych.

Wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu poszczególnych kategorii zdarzeń medycznych będzie wynosić w przypadku:

  • zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2000 zł do 200 000 zł;
  • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2000 zł do 200 000 zł;
  • śmierci pacjenta – od 20 000 zł do 100 000 zł.

Zespół ekspertów przy RPP zastąpi wojewódzkie komisje ds. orzekania

Zgodnie z projektem składanie wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie możliwe w terminie roku od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu medycznym, nie dłużej niż do 3 lat od wystąpienia zdarzenia.

Co istotne, wniesienie do sądu sprawy o odszkodowanie wykluczać będzie możliwość rozpatrzenia wniosku przez Rzecznika Praw Pacjenta. 

Wniosek będzie podlegał opłacie w wysokości 300 zł, (posłowie Lewicy wnioskowali też o zmniejszenie opłaty do 100 zł, ale poprawka nie zyskała poparcia) uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwota ta zostanie zwrócona w przyznanym odszkodowaniu.

Odszkodowanie będzie przyznawane na podstawie opinii zespołu ekspertów przy RPP, co wiąże się z likwidacją dotychczasowego systemu opartego na 16 komisjach wojewódzkich do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

W tej chwili ustawa zostanie przekazana do Senatu. Najbliższe posiedzenie izby wyższej zaplanowano w dniach 21-22 czerwca, ale jak dowiedział się Rynek Zdrowia, Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych rozpatrywany ma być na lipcowym posiedzeniu (12 - 13 lipca).

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum