Federacja na Rzecz Kobiet o społeczno-eksperckim projekcie ustawy in vitro

Autor: SA/Rynek Zdrowia • • 30 czerwca 2009 15:05

- Nie chcemy zmniejszyć dostępności do in vitro, chcemy m.in. uregulować system ochrony zarodków - powiedziała portalowi rynekzdrowia.pl po konferencji prasowej Wanda Nowicka, przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która skrytykowała projekt ustawy posła Gowina i przygotowała własny, społeczno-ekspercki.

- Projekt posła Gowina o in vitro jest zły, bo ogranicza prawa ludzi niepłodnych –mówi Wanda Nowicka. – W tej chwili w Polsce jest dostępność do leczenia – wyjaśnia Nowicka, a projekt pozbawia społeczeństwo praw już nabytych. Narusza nie tylko konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, ale także łamie konwencje międzynarodowe, które Polska ratyfikowała, m.in. prawo do korzystania z postępu.

W opinii Wandy Nowickiej, ze względów ideologicznych proponuje się w tym projekcie rozwiązania, które narażają kobiety na procedury medyczne, które nie przyniosą oczekiwanych skutków.

Ponadto, zdaniem przewodniczącej Federacji, w projekcie są zapisy, które próbują ograniczyć obecną dostępność do aborcji. – Jeśli przyjmiemy, że kilkugodzinnego zarodka nie wolno unicestwić, to niemożliwe stają się zabiegi aborcyjne w zakresie, przewidzianym obecnie prawem.

Społeczno ekspercki projekt natomiast nie zmniejsza dostępności do leczenia niepłodności, a jedynie reguluje – jak zapewnia Nowicka - problematykę medycznie wspomaganej prokreacji w zakresie dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji oraz stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

Proponowane w projekcie zmiany polegają w szczególności na uzupełnieniu słowniczka poprzez dodanie lub zmianę definicji w m.in. takich określeń jak: „bank tkanek i komórek”, „bezpośrednie użycie”, „biorczyni”, „dawca zarodków”, „dawstwo partnerskie”, „komórka rozrodcza”, „ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji”, „procedura medycznie wspomaganej prokreacji”.

Projekt przewiduje, m.in. rozszerzenie zakazu komercjalizacji części organizmu człowieka na komórki rozrodcze i zarodki, wprowadza zakaz pobierania komórek rozrodczych ze zwłok ludzkich w celu zastosowania ich w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji i  określa zasady i warunki dopuszczalności pobierania komórek rozrodczych od dawców żywych w celu medycznie wspomaganej prokreacji w ramach dawstwa partnerskiego oraz niepartnerskiego, a także warunki dopuszczalności pobierania komórek rozrodczych od dawcy żywego w celu zabezpieczenia zdolności płodzenia na przyszłość.

Ponadto, postuluje utworzenie centralnego rejestru dawców i biorców komórek rozrodczych i zarodków (rejestru medycznie wspomaganej prokreacji: Rejestr ART., uwzględnienie w przepisach dotyczących banków komórek i tkanek także komórek rozrodczych oraz zarodków oraz utworzenie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Medycznie Wspomaganej Prokreacji „PolArt”.  

Projekt mówi także o rozszerzeniu kompetencji Krajowej Rady Transplantacyjnej na dziedzinę medycznie wspomaganej prokreacji (Krajowa Rada do Spraw Transplantacji i Medycznie Wspomaganej Prokreacji) i uzupełnieniu kompetencji nadzorczych ministra właściwego do spraw zdrowia nad stosowaniem przepisów ustawy o obowiązki związane z dziedziną medycznie wspomaganej prokreacji.

Handel natomiast zarodkami, prowadzenie prokreacji wspomaganej bez zezwolenia, macierzyństwo zastępcze, niszczenie zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju wbrew woli dawców,  tworzenie zarodków dla celów badawczych, stosowanie procedury klonowania zgodnie z projektem społeczno-eksperckim zostałyby uznane za przestępstwo. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum