Ewa Kopacz nagrodzona za walkę z korupcją

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 29 września 2009 15:12

Minister zdrowia Ewa Kopacz została wyróżniona przez Europejską Sieć do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN). Nagroda EHFCN Excellence Award jest przyznawana organizacji lub osobie, która wykazała się podejmowaniem działań w obszarze walki z oszustwami i korupcją w sektorze opieki zdrowotnej. Nagroda zostanie wręczona na początku października w Edynburgu.

Ewa Kopacz nagrodzona za walkę z korupcją
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak napisano w uzasadnieniu, przyznanie nagrody minister Kopacz stanowi wyraz uznania i dostrzeżenia działań podejmowanych i inicjowanych w kierowanym przez nią resorcie. Podkreślono, że MZ wprowadziło transparentną procedurę przyjmowania klientów zewnętrznych, jednakowe zasady dotyczące kontaktów z przedstawicielami firm farmaceutycznych - spotkania odbywają się w kolejności zgłoszeń oraz publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

EHFCN przypomina też w uzasadnieniu rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych, w którym uregulowano warunki i formy reklamy leków, a także tzw. ustawę koszykową, wprowadzającą zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych. Wymienia ponadto Agencję Ocen Technologii Medycznych jako profesjonalny podmiot realizujący zadania z zakresu oceny świadczeń oraz oceny technologii medycznych i narzędzia kontroli, a także zarządzania konfliktem interesów.

Europejska organizacja zwróciła także uwagę na rozporządzenie, kształtujące relacje Ministerstwa Zdrowia z firmami farmaceutycznymi oraz na projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zauważono także projekt ustawy refundacyjnej.

EHFCN podkreśla także, że minister Kopacz współpracuje z organami administracji publicznej, samorządami zawodowymi, jak również z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia, m.in. z Fundacją Batorego i Transparency International.

Europejska Sieć do Spraw Przeciwdziałania Oszustwom i Korupcji w Ochronie Zdrowia jest organizacją o charakterze non-profit, której celem jest poprawa europejskich systemów opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie strat z tytułu oszustw i korupcji. Poza Polską członkami Sieci są także: Belgia, Francja, Niemcy, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum