Dziś w Sejmie debata nad wetem do ustaw zdrowotnych

Autor: Anna Kaczmarek/Rynek Zdrowia • • 18 grudnia 2008 09:14

Dziś (18 grudnia) Sejm zajmie się rozpatrzeniem prezydenckiego weta do 3 ustaw z pakietu reformującego ochronę zdrowia. Przewidziane są wystąpienia klubów i kół poselskich. Głosowanie zostanie przeprowadzone jutro (19 grudnia) przed południem.

Do odrzucenia weta potrzebna jest większość 3/5 głosów (w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów). Koalicyjne kluby PO i PSL nie mają w Sejmie takiej większości - potrzebują więc pomocy klubu Lewicy i kół poselskich. Lewica jednak zapowiada, że poprze prezydenckie weto.

Przypomnijmy, że pod koniec listopda prezydent Lech Kaczyński zawetował trzy ustawy z pakietu sześciu ustaw zdrowotnych: o przekształceniu ZOZ-ów w spółki, o pracownikach ZOZ-ów oraz ustawę wprowadzającą reformę służby zdrowia.

- Stosując konstytucyjne prawo spełniłem swoje obietnice wyborcze. Mówiłem, że nigdy nie zgodzę sie na prywatyzację szpitali. Jednak zmiany w ochronie zdrowia są potrzebne dlatego podpisałem 3 ustawy – mówił prezydent Lech Kaczyński podczas konferencji prasowej.

Prezydent podpisał ustawy: o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach w ochronie zdrowia oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zawetowana ustawa o ZOZ-ach przewiduje obligatoryjnie przekształcenie szpitali w spółki kapitałowe działające w oparciu o prawo handlowe. Samorządy otrzymałyby 100 proc. kapitału zakładowego, którym mogłyby dysponować czyli np. decydować o wyzbyciu się części lub całości kapitału.

Ustawa wprowadzająca reformę służby zdrowia określa zasady wprowadzenia reformy i m.in. szczegółowe zasady przekształcenia ZOZ-ów w spółki. Mówi o możliwości umorzenia zobowiązań publiczno-prawnych przekształcającym się placówkom. Spółki kapitałowe zarządzające szpitalami mają otrzymywać ich nieruchomości w dzierżawę.

Ustawa o pracownikach ZOZ-ów m.in. zrównuje czas pracy wszystkich zatrudnionych w spółkach, a tym samym wydłuża go m.in. radiologom, patomorfologom, pracownikom prosektoriów i medycyny sądowej. Do tej pory pracowali oni 5 godzin dziennie.

Ustawa stanowi, że czas pracy zatrudnionych w  ZOZ-ach nie może przekraczać 7 godz. 35 min. dziennie, a w przypadku pracowników technicznych, obsługi, gospodarczych i administracyjnych - 8 godz. dziennie.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję będzie powoływał premier. W ustawie zebrano najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zgodnie z ustawą, pacjent ma np. prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie. Ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna żądanie za bezzasadne.

Ustawa o akredytacji stanowi o wystąpieniu przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu.

Ustawa o konsultantach zawiera przepisy, które już obowiązują w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum