Duże zmiany w badaniach lekarskich kierowców. Koniec z rejonizacją

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Rządowe Centrum Legislacji09 lutego 2022 08:50

Ministerstwo Zdrowia wprowadza ważne zmiany w badaniach lekarskich dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Projekt rozporządzenia w tej sprawie skierowano do konsultacji publicznych.

Duże zmiany w badaniach lekarskich kierowców. Koniec z rejonizacją
Duże zmiany w badaniach lekarskich kierowców. Jest projekt rozporządzenia Fot. Shutterstock
 • Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Rozporządzenie – jak informuje resort zdrowia - zastąpi poprzednie z sierpnia 2019 roku. W nowym resort zdrowia, w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury, odchodzi od rejonizacji badań lekarskich
 • Ułatwi to osobom mającym poddać się badaniom w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy wybór takiego ośrodka, w którym kolejka jest najmniejsza, a czas oczekiwania najkrótszy.

Duże zmiany w badaniach lekarskich kierowców. Jest projekt rozporządzenia

Rozporządzenie – jak informuje resort zdrowia - zastąpi poprzednie z sierpnia 2019 roku.

W nowym rozporządzeniu zrezygnowano z określenia właściwości jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badania lekarskiego:

 • osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
 • kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia, będą się odbywać, jak dotychczas, w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

- Należy wskazać, że w przeciwieństwie do obowiązujących rozwiązań prawnych badania lekarskie będzie można przeprowadzić w każdym, a nie jedynie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, ośrodku medycyny pracy – czytamy w uzasadnieniu.

Koniec z rejonizacją w badaniach lekarskich kierowców

Odejście od rejonizacji jest – jak argumentuje Ministerstwo Zdrowia – „związane z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami społecznymi”. Ułatwi osobom mającym poddać się badaniom w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy wybór takiego ośrodka, w którym kolejka jest najmniejsza, a czas oczekiwania najkrótszy.

- Długi czas oczekiwania na wyznaczenie terminu badania i na przeprowadzenie badania w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy implikuje daleko idące negatywne konsekwencje. Skutkuje bowiem brakiem możliwości szybkiego przebadania osoby skierowanej na badania, co do której zdrowia istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia, oraz wydania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. W konsekwencji osoba, która ze względu na stan zdrowia nie może kierować pojazdem, kieruje takim pojazdem i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. – wskazuje resort.

- Innym przypadkiem jest zbyt długi czas oczekiwania na badanie we właściwym wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, co skutkuje nieprzedłożeniem odpowiedniego orzeczenia staroście i wydaniem decyzji o zatrzymaniu uprawnienia, mimo że osoba nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami – dodaje.

Resort zdrowia dodaje, że zmiana przepisów wynika również z konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy.

Rozporządzenie zostało przekazane do konsultacji 8 stycznia. Termin wejścia w życie przepisów został określony na 14 dni od dnia jego
ogłoszenia.

Jakie badania dla kierowców?

Co sprawdza lekarz w ramach badań kierowców? Jak wskazano w rozporządzeniu lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie:

 • narządu wzroku;
 • narządu słuchu;
 • układu ruchu;
 • układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
 • układu nerwowego, w tym padaczki;
 • obturacyjnego bezdechu podczas snu;
 • czynności nerek;
 • cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;
 • stanu psychicznego;
 • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
 • objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;
 • stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
 • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum